Mid- en frontoffice 

Midoffice, de virtuele schakel tussen diensten en burger

Iedere lokale overheid heeft haar eigen doelstellingen. Een goede dienstverlening, efficiënt werken en informatie verstrekken, samen met een efficiënte techniek ter ondersteuning van het geheel, behoren tot de basis. Taken zitten echter verspreid over meerdere diensten. Midoffice is hierbij de tool om alle deelgebieden afzonderlijk goed te laten functioneren en toch een duidelijke samenhang te creëren, die bovendien ook op ieder moment opgevolgd kan worden door het managementteam van het bestuur. Met andere woorden komt de juiste informatie door een goede aanpak op de juiste plaats terecht. Met CIPAL backoffice toepassingen die gekoppeld zijn moet de basisinformatie ook maar één maal ingeput te worden. Wie overlijdt zal bijvoorbeeld geen belastingsbrief meer ontvangen. Midoffice zorgt ervoor dat dit overlijden niet op verschillende diensten dient ingegeven te worden. Ook de burger ervaart dagelijks de voordelen door online opvolgingen allerhande die mogelijk worden.

Bouwstenen CIPAL midoffice

Het optimaliseren van werkprocessen, het beheer van (gemeenschappelijke) data en service, met als rode draad de integratie van verschillende deelcomponenten, typeren de CIPAL midoffice aanpak. Belangrijk binnen dit geheel is ongetwijfeld de beleidsinformatie. Met het Athena concept kan immers iedere beleids- of stafmedewerker de bestuurlijke data correct en gebruiksvriendelijk exploiteren als beleidsinformatie. Zowel het genereren van rapporten, het analyseren van data, als de grafische weergave van de strategische indicatoren (dashboard) zijn voorzien.

De CIPAL-aanpak evolueert naar een volledige midoffice suite, gekenmerkt door koppelingen met front- en backoffice toepassingen. Ook de integratie van een document management systeem (DMS) maakt hier deel van uit.

Met onze oplossing kan een processenbibliotheek opgezet worden waarbij diverse processen gemodelleerd kunnen worden. De besturen kunnen hiervoor beroep doen op de aangeboden consultancy van CIPAL.

Midoffice van CIPAL is de tool om alle deelgebieden van een bestuur afzonderlijk goed te laten functioneren en toch een duidelijke samenhang te creëren, die op ieder moment opgevolgd kan worden door het managementteam.