Interview met de CEO's 

INTERVIEW CEO’S DIRK VERSTICHELE EN NICO CRAS

Cipal IT Solutions nv en Schaubroeck nv bundelen vanaf 7 oktober 2016 hun krachten in een joint venture (50/50) onder de naam ‘Cipal Schaubroeck nv’. Met deze stap willen beide bedrijven samen meer opportuniteiten creëren voor klanten, medewerkers en aandeelhouders. Vanuit een visie van co-creatie wil Cipal Schaubroeck, samen met diverse overheden, op een duurzame wijze de digitale transformatie realiseren.

Niet alleen de IT-wereld blijft razendsnel evolueren. Ook bij overheden is al jaren een stille revolutie ingezet. In die context is het evident dat bedrijven die focussen op overheden en technologie hun functioneren permanent evalueren, aanpassen en versterken waar nodig. Het is dan ook logisch dat Cipal IT Solutions nv en Schaubroeck nv elkaar gevonden hebben in hun zoektocht naar een futureproof businessmodel.

De meest logische eerste vraag is natuurlijk of beide bedrijven niet sterk genoeg waren om op zichzelf een succesvolle toekomst te garanderen?

Dirk Verstichele (DV): “Indien we er zouden van uitgaan dat er de komende decennia weinig of niets verandert in onze markt – overheden en technologie - dan zouden zowel Schaubroeck als Cipal alle tijd hebben om zich autonoom voor te bereiden op toekomstige evoluties. Maar de veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Onze omgeving en onze overheden zullen de komende jaren nóg sneller veranderen. Binnen die realiteit is de 'joint venture' van Cipal en Schaubroeck niet alleen verantwoord, maar zelfs noodzakelijk.”

Nico Cras (NC): “We zijn ervan overtuigd dat bedrijven - hoe groot hun winst ook is - in de toekomst falen als ze niet de uitdaging aangaan om steeds weer nieuwe dingen te creëren. Spelers die enkel kijken naar bestaande concepten en portfolio’s, hoe goed deze ook zijn, hebben op lange termijn weinig of geen toekomst. We moeten durven bestaande recepten te overstijgen en sneller in te zetten op innovaties. Het grote potentieel van beide ondernemingen samen biedt de beste kans om daar succesvol in te zijn.”

DV: “Beide bedrijven zijn zeer complementair. Elk bedrijf heeft eigen karakteristieken en sterktes. We creëren een 50/50 joint venture waar beide partijen gelijkwaardig zijn. Belangrijk om te weten is dat tijdens gesprekken bleek dat het management van beide bedrijven op één lijn zit. We denken op dezelfde manier over de situatie vandaag en ook gelijklopend over de uitdagingen van morgen en overmorgen. We delen bij wijze van spreken dezelfde droom.”

Wat is dan de grote droom achter dit verhaal?

NC: “Binnen een context van globalisatie, nieuwe disruptieve technologieën en businessmodellen wil Cipal Schaubroeck toonaangevend zijn in het vormgeven van de slimme overheden van de toekomst. De voorbije jaren zijn besturen geëvolueerd tot kwaliteitsvolle besturen, met een breed pakket aan dienstverlening, een goede organisatie en professioneel personeel. Maar de volgende jaren zullen ze voor nieuwe uitdagingen staan, zoals bijvoorbeeld de herschaling van lokale besturen en hun inbedding in een meerlagig bestuur, de meer actieve participatie en betrokkenheid van burgers, en het zuinig en efficiënt omgaan met schaarse overheidsmiddelen. Door de digitalisering en de mobiele wereld beschikt de burger over steeds meer informatie, die hij met een vingerknip ter beschikking krijgt. Hij verwacht een korte reactietijd, zowel van de private als de publieke sector. Lokale besturen hebben als ‘burgernabij bestuur’ een unieke positie om de mensen bij het overheidsbeleid te betrekken en om met hen continu in contact te zijn en te blijven. Wij geloven dat lokale besturen daarom de komende jaren een belangrijke stap voorwaarts zullen zetten richting ‘slimme overheden’. De overheid van de toekomst zal de komende jaren vormgegeven worden. Wij dromen ervan om daaraan mee te werken: met gebundelde krachten, met nieuwe innovatieve concepten, op een duurzame wijze!

Innoverende technologieën, zoals artificiële intelligentie, big data, blockchain of internet of things, bieden ons daarbij nieuwe kansen en opportuniteiten. De droom waaraan wij vorm willen geven, betekent dus niet ‘meer van hetzelfde’. Daar hebben besturen geen nood aan op hun weg van digitale transformatie. Het betekent vooral het brengen van nieuwe concepten en oplossingen, bovenop het bestaande.”

DV: “Onze droom is om op een duurzame manier, in co-creatie met de klanten/overheden, nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Daarbij staat de mens centraal. Zowel de burger, de gebruiker én onze medewerkers moeten daar beter van worden. De burger door een klantvriendelijke en efficiënte overheid, de ambtenaar door gebruiksvriendelijke en betrouwbare toepassingen en onze medewerkers door hen de kans te geven hun talenten te ontplooien.”

Is het toeval dat bij overheden het woord ‘samenwerking’ ook steeds meer valt?

NC: “Natuurlijk niet. Overheden volgen meer en meer een pad van samenwerking in allerlei gradaties. Er is de integratie van OCMW en gemeente, de samenwerking van DIBISS en RSZ. Ook intergemeentelijke samenwerkingen zitten in de lift. We zien zelfs denkoefeningen over samenwerkingen tussen gemeenten. Diverse overheden zoeken al langer actief naar samenwerking. Ze willen expertise delen om zo meer slagkracht te ontwikkelen, om een betere dienstverlening te bieden. Ons partnership Cipal Schaubroeck streeft net dezelfde objectieven na. Ons partnership is misschien onverwacht. Maar wie even stilstaat, zal ook niet echt verbaasd zijn. Wat we met deze joint venture doen, volgt eigenlijk gewoon de trend in de wereld van onze klanten én in de IT-wereld.”

Moet nu plots alles anders?

DV: “We zijn marktleider dankzij onze bestaande producten en diensten en er is geen sprake van om daarop in te leveren. Meer nog. De bestaande producten van beide bedrijven blijven beschikbaar evenals de daarmee verbonden dienstverlening. We garanderen dus continuïteit in ons aanbod en onze dienstverlening. Er zullen op korte termijn ook geen producten verdwijnen of klanten zullen niet gevraagd worden om van product te veranderen. Het rendement van de joint venture op korte termijn zit vooral in het beschikbaar stellen van alle oplossingen van beide bedrijven aan een ruimere markt én in het potentieel om mensen en middelen vrij te maken voor nieuwe innovaties. Het bundelen van de bestaande product- en dienstenportfolio geeft als resultaat dat het meer is dan de som van de delen. Dat levert meerwaarde op. Onze klanten moeten zich geen zorgen maken. Op lange termijn, zodra grote nieuwe investeringen noodzakelijk zijn, willen we gelijksoortige producten van beide bedrijven integreren tot nog sterkere en gebruiksvriendelijkere oplossingen.”

NC: “We moeten uiteraard realistisch zijn. We hebben niet gekozen voor deze joint venture om stil te staan en gewoon verder te doen zoals vandaag. De bundeling van onze krachten heeft ook als doel om te investeren in nieuwe domeinen. Zelfs de ‘best practices van nu’ leiden immers op lange termijn tot een einde. De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem bouwen. De volgende Larry Page zal geen zoekmachine maken. En de volgende Mark Zuckerberg zal geen sociaal netwerk creëren. Zo geldt het ook voor onze sector. De volgende speler die een wezenlijk verschil zal maken, zal met iets nieuws komen. Overheden hebben, op hun traject naar digitale transformatie, nood aan partners die voor nieuwe paden durven te kiezen. En dat is waar wij voor gaan. Cipal Schaubroeck wil staan voor relevante innovatie. In co-creatie met onze klanten. We willen ook de toon zetten in de ontwikkeling van oplossingen die overheden ‘digitaal of smart’ maken.”

Het geloof in de toekomst is blijkbaar groot?

DV: “Cipal en Schaubroeck slaan de handen in elkaar vanuit een fundamenteel geloof in de toekomst. Zonder naïef te denken dat het gemakkelijk wordt. Want die toekomst zal niet ‘meer van hetzelfde’ betekenen. We geloven niet dat we moeten samensmelten om grotere volumes te halen uit wat we nu doen. We moeten wegen zoeken die nog niemand bewandelde. Dat is waar wij voor staan en voor gaan. Dit doen we samen met overheden, klanten én onze medewerkers die ook in dat toekomstbeeld geloven.”

Wat gebeurt er met Cipal dv? Wat met de drukkerij, de aula en andere activiteiten van Schaubroeck nv?

NC: “De huidige beslissing heeft geen directe impact op de activiteiten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal dv. Om in lijn te handelen met het Vlaamse decreet inzake de intergemeentelijke samenwerking, en om de nodige focus en transparantie te verzekeren, werden de eerder commerciële en meer


technische bedrijfsactiviteiten van de groep Cipal reeds eerder ondergebracht in Cipal IT Solutions nv. De dienstverlenende vereniging Cipal dv profileert zich sindsdien als een verlengstuk van haar vennoten, om hen te ondersteunen inzake hun organisatorische uitdagingen op hun digitaal transformatiepad. De adviseurs van Cipal dv ondersteunen de vennoten dan ook met het uittekenen van een strategische visie op dienstverlening, met doorlichtingen van IT vanuit organisatorisch perspectief, met assistentie op het vlak van informatieveiligheid ... Zopas werd voor de vennoten bijvoorbeeld het E-start-programma gelanceerd, een begeleidings- en opleidingsprogramma voor lokale besturen dat opgebouwd is rond vier thema’s: organisatiebeheersing & e-government, informatiebeheer, samenwerking en dienstverlening. Het advies en de begeleiding die de intercommunale Cipal dv aan haar vennoten geeft, staat dus los van de techniek of van de applicaties van de IT-dienstenleveranciers.”

DV: “Aan de kant van Schaubroeck nv worden alle activiteiten van de business unit IT en de business unit HR (Weddecentrale) naar de nieuwe vennootschap Cipal Schaubroeck nv getransfereerd. De activiteiten die in Schaubroeck nv blijven, zijn: de aula, de scandienst en de horizontale, ondersteunende diensten, zoals de personeelsdienst, finance en accounting, marketing en PR, onthaal, algemeen management en intern systeembeheer. De aula en de scandienst worden autonoom uitgebaat door Schaubroeck nv. De horizontale, ondersteunende diensten worden via een dienstverleningsovereenkomst ter beschikking gesteld van Drukkerij Schaubroeck nv, Schaubroeck nv en Cipal Schaubroeck nv. Schaubroeck nv blijft ook het vastgoed beheren. Voor Drukkerij Schaubroeck nv, die sinds 2008 een afzonderlijke vennootschap is, verandert er niets.”

Is de combinatie Cipal IT solutions en Schaubroeck niet te groot of te log om innovatief te zijn?

DV: “Het is misschien moeilijker om nieuwe dingen te ontwikkelen in grotere organisaties. Maar het is met zekerheid nog veel moeilijker en risicovoller om nieuwe dingen helemaal alleen te creëren. Wij denken dat  de combinatie Cipal Schaubroeck een sterk team creëert dat de vereiste kennis, competenties en creativiteit heeft om die nieuwe toekomst op een stabiele manier vorm te geven.”

NC: “Wij zijn niet de kleinste speler, maar ook niet de grootste. Samen hebben we voldoende slagkracht - ook financieel - om de creatieve ideeën die zullen ontstaan ook om te zetten in praktische verwezenlijkingen. Aan de andere kant zijn we dan ook weer niet te groot, zodat we nog creatief en wendbaar zijn en het vermogen hebben om ‘out of the box’ te denken. Iedereen op de markt weet dat wij geen nieuwkomer zijn die een avontuurtje in de overheidssector zoekt, om na een ‘one night stand’ terug van het toneel te verdwijnen en de klant wezenloos achter te laten. Wij staan voor een duurzaam traject en ik beklemtoon graag dat we dit doen in partnership en op basis van co-creatie met onze overheidsklanten.”

Is er sterke concurrentie?

DV: “De realiteit is dat er op het vlak van de eerder traditionele IT-diensten voor lokale besturen te veel aanbieders zijn – ook internationale - voor een markt die kleiner wordt. Dit geeft spanning en stimuleert niet echt innovatie. We leven immers in een periode waarbij lokale besturen net de verwachting hebben dat hun partners samen met hen de digitale transformatie waarmaken. Een digitale transformatie waarvoor net nu meer middelen nodig zijn om de verwachtingen van burgers en besturen duurzaam in te lossen. Onze joint venture geeft in elk geval de nodige zuurstof om toekomstgericht te investeren en om te zoeken naar een uniek aanbod. De overheidssector heeft geen nood aan nog meer competitie, aan ‘meer van hetzelfde’. De sector heeft nood aan duurzame vernieuwing. Om duurzaam te zijn, moeten we ons sterk differentiëren.”

Cipal Schaubroeck is een private onderneming. Wordt winst maken nu belangrijker dan vroeger?

NC: “Bedrijven zijn er inderdaad om geld te verdienen, niet om geld te verliezen. Financiële stabiliteit is ook een sterk criterium voor klanten om een partnership met ons aan te gaan. Als Cipal Schaubroeck mee vorm wil geven aan het ‘Smart City’-tijdperk, dan moeten we investeren. Om te kunnen investeren in de toekomst is winst noodzakelijk. Zonder winst is er bijgevolg geen duurzaam verhaal. De winst die we maken, kunnen we opnieuw investeren in producten en diensten die onze klanten nog beter helpen. Onze werknemers kunnen dankzij die winst steeds inzetten op nieuwe uitdagingen.”

Moet die winst er meteen zijn?

DV: “In de opstart van deze samenwerking zullen we zeker moeten investeren. De toegevoegde waarde van het samengaan zit vooral op lange termijn. De nieuwe domeinen vragen investeringen die pas op iets langere termijn winst opbrengen. De grootste waarde die technologiebedrijven genereren komt meestal na een periode van 5 jaar. Het wordt dus vooral een zaak om een duurzame, langetermijngroei te realiseren.”

Wie wordt de nieuwe CEO en waar komt de hoofdzetel van de nieuwe onderneming?

NC: “Hier begint onze weg naar echte innovatie al. Wij spreken niet meer van een hoofdzetel. We denken dat dit soort begrippen niet écht relevant meer zijn in een digitaal landschap waar iedereen mobiel en ‘genetwerkt’ is. Om voor de hand liggende redenen is er een administratieve zetel nodig. Die komt in Nazareth. Maar dat zien wij uitsluitend als een formele noodzaak. Ons hoofdzetel is ‘overal’. We zijn op de twee sites actief en de toekomstige groei wordt ook op de twee sites gerealiseerd.”

DV: “Idem voor het CEO-verhaal. Zowel Nico als ik zijn CEO. Wij kunnen beiden namens de onderneming engagementen aangaan. Wij maken de dagdagelijkse operationele keuzes in onderling overleg en werken nauw samen. Er komt ook een managementteam. De raad van bestuur zal beperkt zijn tot vier personen. Als toekomstgericht bedrijf houden we ook ruimte om onafhankelijke bestuurders toe te laten die kunnen bijdragen aan de ambitieuze toekomstplannen. Maar ook qua management willen we innovatief zijn. Het delegeren van bevoegdheden en het responsabiliseren van onze medewerkers wordt de kern van onze bedrijfsvoering. De innovatie begint dus bij onszelf.”

Wat betekent deze 'joint venture' voor het personeel?

NC: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking niet alleen voor onze klanten en onze aandeelhouders de beste kansen naar de toekomst geeft. De samenwerking geeft ons ook de beste kansen inzake het behoud van de tewerkstelling en het aantrekken van nieuwe talenten. Als we slagen in onze ambitieuze plannen hopen we op langere termijn extra werkgelegenheid te scheppen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat we al onze medewerkers aan boord willen houden. We hebben hen nodig om onze visie waar te maken. Zoals reeds eerder gezegd, komen er middelen vrij om te investeren in nieuwe zaken. Daarmee krijgen onze medewerkers concrete en boeiende uitdagingen om hun talenten ruimer in te zetten. Belangrijk om te weten is dat alle bestaande arbeidsovereenkomsten van betrokken medewerkers worden overgedragen naar de nieuwe vennootschap, die deze zal respecteren conform hetgeen was overeengekomen bij de vorige vennootschap.”

DV: “Er zijn ook direct tastbare voordelen. Zo zijn er activiteiten in twee regio’s van Vlaanderen op ongeveer 100 km van elkaar. Medewerkers kunnen lange woon-werkafstanden vermijden en de work-lifebalans beter in evenwicht brengen. Omwille van die geografische spreiding kunnen we ook beter rekruteren. Er is veel vraag naar IT-profielen, die zeer gegeerd zijn op de markt. Onze samenwerking wordt een extra troef in die strijd voor talent. Beide organisaties hebben een zeer lange traditie in het aanbieden van IT- en HR-toepassingen voor overheden. Die grondige kennis en specialisatie verworven in de overheidsmarkt biedt stabiliteit voor de onderneming en al haar stakeholders.”