Cipal zorgt voor vervanging van de huisvestingsambtenaar in Borsbeek

De gemeente Borsbeek kwam door omstandigheden zonder huisvestingsambtenaar te zitten. Toch een probleem om je dienstverlening verder te zetten. En waar kan je snel een vervanger vinden met voldoende kennis van zaken en die onmiddellijk inzetbaar is?

Juist, bij Cipal.

Mia Wielockx, Cipal-collega die werkzaam is binnen het expertisecentrum Grondgebiedzaken, werd op vraag van de gemeente voor een welbepaalde periode gedetacheerd en neemt daar nu de taak van huisvestingsambtenaar waar.

Borsbeek is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Enkele jaren gelden vulde Cipal in Borsbeek ook al het team burgerzaken aan toen het geconfronteerd werd met een plotse afwezigheid van drie medewerkers op de dienst Burgerzaken.

Door de jarenlange inhoudelijke expertise - en kennis van de softwaretoepassingen – zijn Cipal-medewerkers onmiddellijk inzetbaar en kan het bestuur op die manier de continuïteit van haar dienstverlening naar de gemeenschap toe waarborgen.

Meer info nodig over onze dienstverlening inzake grondgebiedzaken?  Contacteer grondgebiedzaken@cipal.be