• home
  •  » nieuws
  •  » Cipal Adviescomité in een nieuw jasje

Cipal Adviescomité in een nieuw jasje

Op 18 november vond het Cipal Adviescomité plaats op de oude mijnsite in Heusden-Zolder. Ook hierbij werd gebroken met een jarenlange traditie waar de ene presentatie de andere opvolgde. Het ‘vernieuwde’ Adviescomité stond volledig in het teken van ‘Klantgerichte dienstverlening’. Dienstverlening is bij de meeste lokale besturen immers in volle transformatie. Bart Noels, autoriteit terzake en auteur van verschillende werken op dit gebied, was een boeiende gastspreker.

Vanuit zijn ervaring als communicatieverantwoordelijke bij de intercommunale Leiedal en adviseur op het vlak van organiseren en vormgeven van dienstverlening, beleidsplanning, dialoog, communicatie en participatie, deelde hij zijn visie op deze materie.  En voor velen die enkel maar geloven in puur digitale communicatie, was dit soms een eye-opener. Een multikanaalsaanpak en een persoonlijke dialoog blijft in de relatie bestuur-burger nog altijd een belangrijk aandachtspunt. Zo valt het belang van de klassieke ‘telefoon’ in de communicatiemix niet te onderschatten.

De uiteenzetting van Bart was meteen ook de start voor het meer interactief gedeelte van het Adviescomité, waar de 80 aanwezige mandatarissen werden opgedeeld in 4 dialoogtafels. Hier werden zij geconfronteerd met een 10-tal stellingen die verband hielden met ‘Klantgerichte dienstverlening’. Onder begeleiding van de Cipal-medewerkers van het team ‘beleidsondersteuning’ kwamen boeiende discussies tot stand. Doel was om na te gaan waar onze besturen het meeste belang aan hechten als het op dienstverlening aankomt.

De resultaten werden daarna in de plenaire vergadering toegelicht en zorgen tevens voor een prioriteitenlijstje waar Cipal zich in de toekomst kan op focussen. Logischerwijze scoorden het digitale loket,  de digitale handtekening en aflevering, het werken op afspraak en het bevragen van burgers, hoe de dienstverlening het beste georganiseerd wordt, het hoogst.

Meer informatie 

Meer informatie over de werking van het Adviescomité kan u vinden bij Frank.Prinsen@cipal.be – 014 576 411

 

Bekijk hier enkele foto's