• home
  •  » nieuws
  •  » Besparen op softwarelicenties? Makkelijker dan u denkt.

Besparen op softwarelicenties? Makkelijker dan u denkt.

Om de dagelijkse taken uit te kunnen voeren, gebruiken de meesten onder ons software. Software bestaat in vele varianties, van standaardpakketten tot maatwerksoftware. De investeringen hierin mogen niet onderschat worden, zeker wanneer we nog rekening houden met de kosten van updates om de laatste evoluties bij te houden.

Bij maatwerksoftware wordt dit meestal opgevangen in onderhoudscontracten.  Bij standaardsoftware ligt dit meestal anders. En dan spreken we nog niet over de overheidsopdracht die gepaard gaat met het aankoopproces.

Om de administratie bij onze besturen bij software-aankopen te verminderen, is Cipal enkele maanden geleden gestart met het inrichten van een opdrachtencentrale. Trouw aan haar missie en bedrijfsfilosofie wil onze dienstverlenende vereniging de lokale en provinciale besturen graag laten delen in het resultaat van haar offertevraag "raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware".

Dit zorgt voor een serieuze besparing in tijd, aangezien een overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale, vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (cfr. artikel 15 van de Wet Overheidsopdrachten).

Daarnaast werden er zeer gunstige voorwaarden afgedongen bij de leverancier, waarbij – naast de efficiëntiewinst – er ook een directe financiële winst is voor de besturen die een beroep doen op onze opdrachtencentrale.

Als resultaat van de open offertevraag die Europees werd gepubliceerd, werd Comparex voor de komende 4 jaar de partner van de dienstverlenende vereniging Cipal voor de levering van alle courante softwarelicenties en aanverwante diensten. De catalogus van Comparex telt vele honderden softwaretitels van vrijwel alle belangrijke producenten.

Besturen die van de voordelen en vrijblijvende opportuniteiten van de Cipal-opdrachtencentrale gebruik wensen te maken, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Comparex. De samenwerking met Comparex is bovendien niet-exclusief. Net als Cipal dv kunnen alle andere afnemers in de opdrachtencentrale ook licenties en gebruiksrechten via andere kanalen blijven aankopen. In het bestek zijn alle modaliteiten beschreven.

Meer informatie 

Voor concrete offertes kan men rechtstreeks terecht bij Stefan.Billiet@comparex.be, accountmanager voor Comparex Software Belgium bvba - 02 405 89 43.

Besturen kunnen voor meer algemene informatie over dit initiatief contact opnemen met aankoopcentrale@cipal.be - 014 576 554).

Uiteraard is ook uw Cipal-relatiebeheerder graag bereid u de mogelijkheden van deze samenwerking verder toe te lichten.