• home
  •  » nieuws
  •  » Cipal dv rondt strategisch veranderingsproces af en focust op beleidsondersteuning en samen aankopen

Cipal dv rondt strategisch veranderingsproces af en focust op beleidsondersteuning en samen aankopen

Om in lijn te zijn met het Vlaamse decreet inzake de intergemeentelijke samenwerking, alsook om de nodige focus en transparantie te verzekeren, werden de bedrijfsactiviteiten van Cipal ondergebracht in verschillende entiteiten, elk met een eigen missie en dynamiek. De dienstverlenende vereniging Cipal profileert zich daarbij steeds meer als een echte dienstverlener met een sterke focus op beleidsondersteuning en samenwerking.

Geen andere organisatie kan een vergelijkbare knowhow en sectorkennis aanreiken op het kruispunt van beleidsondersteuning en ICT. Bovendien maakt de kruisbestuiving tussen deze twee pijlers ons uniek in het Vlaamse overheidslandschap.

Om een antwoord te bieden op de stijgende vraag aan strategische begeleiding en ondersteuning bij de vele veranderingsprocessen waar onze lokale besturen mee geconfronteerd worden, investeerde Cipal in een team met gespecialiseerde knowhow en ruime ervaring in tal van beleidsdomeinen. Onze adviseurs vertrekken van een jarenlange kennis en ervaring binnen de openbare sector om uw bestuur te helpen de ambities op vlak van organisatieontwikkeling en e-government te realiseren

Omdat het ‘leveranciersaspect’ volledig verschuift naar Cipal IT solutions nv, en deze entiteit zich moet profileren als een volledig aparte entiteit, is de dienstverlenende vereniging Cipal in staat om neutraal en technisch onafhankelijk advies te geven over verschillende expertisedomeinen heen, los van de applicaties en IT-dienstenleveranciers waarmee de besturen werken.

Daarnaast zal de intercommunale zich in de toekomst ook meer toeleggen op het inrichten van aankoop- en/of opdrachtencentrales.

E-start helpt u op weg

Een tastbaar resultaat van deze focusverschuiving is het E-startprogramma, een begeleidings- en opleidingsprogramma binnen onze dienstverlening dat is opgebouwd uit vier thema’s en drie verschillende methodes. De zorgvuldig gekozen actuele thema’s - organisatiebeheersing en e-government, informatiebeheer, samenwerking en dienstverlening – zijn belangrijke bouwstenen om uw bestuur verder uit te bouwen tot een efficiënte, klantgerichte en digitale organisatie.

De modulaire begeleidingstrajecten zijn opgebouwd rond zogenaamde ‘scans’ die uw bestuur helpen om een inzicht te krijgen in de zeer diverse dagelijkse praktijk en laten toe om beter in te schatten welke stappen prioritair gezet moeten worden om uw ambities te bereiken. De opleidingen geven aan uw medewerkers dan weer de nodige theoretische basis en leren hen hoe deze toegepast kan worden in de context van lokale besturen. En in de ‘Starten met …’-modules bouwen we niet enkel de theoretische kennis op, maar helpen we u starten met de effectieve invoering van een verbeteringstraject door het begeleiden van uw medewerkers zodat ze daarna zelf verder aan de slag kunnen.

Een stijgende vraag

Sinds enige tijd zetten we deze nieuwe dienstverlening in de kijker, onder andere op activiteiten zoals de VVSG-dag ‘Durven met dienstverlening’ of in persoonlijke contacten met besturen. En we mogen daarbij vaststellen dat dit aanslaat. De vragen voor informatie die onze medewerkers krijgen zijn legio. De nieuwe dienstverlening zet andere besturen dan weer aan om vennoot te worden van onze vereniging. 

Kortom, dit doet ons hoopvol naar de toekomst kijken.

Interesse in ons ondersteuningsaanbod?

Neem dan een kijkje op www.cipal.be/e-start of neem contact met onze medewerkers via e-start@cipal.be

Interesse in onze aankoopcentrale?

Lees dan dit artikel op onze website.