• home
  •  » nieuws
  •  » Bouwvergunningen ook digitaal in Kortrijk

Bouwaanvragen voortaan ook digitaal in Kortrijk 

Kortrijk, 22 mei 2015 - Kortrijk digitaliseert de procedure voor de bouwaanvragen en is daarmee de eerste West-Vlaamse centrumstad om dit te doen. Dit gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Overheid. De dienstverlenende vereniging Cipal zorgde voor de implementatie van de nodige software en tekende ook voor het implementatie- en begeleidingstraject.

De burger en architect kunnen voortaan terecht op omgevingsloket.be.

In de meeste gevallen moet een bouwvergunning nog op de klassieke manier - op papier dus - bij het stads- of gemeentebestuur ingediend worden. Een hele bundel, bestaande uit plannen, foto's en tal van formulieren moeten door de architect of bouwheer ingediend worden, en dan meestal nog in vier- of zesvoud.

De stad Kortrijk behandelde vorig jaar ongeveer 850 bouwaanvragen, waarvan 60% volledige bouwdossiers waarvoor een volledig dossier noodzakelijk is.

Voor de burger en architect zijn er niets dan voordelen aan de digitale bouwaanvraag:

  1. de aanvraag kan op elk moment van de dag ingediend worden;
  2. men kan online de stand van zijn dossier opvolgen;
  3. het invoeren van gegevens wordt drastisch beperkt, o.a. doordat via de e-ID bepaalde informatie reeds vooraf ingevuld wordt;
  4. er is een forse papierbesparing, omdat aanvragen niet meer in veelvoud ingediend moeten worden;
  5. aanvragen kunnen digitaal ondertekend worden, wat verplaatsingen naar het stadhuis uitspaart.

Ook voor de stadsdiensten is het een verbetering, aangezien alles centraal bijgehouden wordt en digitaal raadpleegbaar is voor alle interne en externe diensten. En verschillende stappen in de dossier-flow zijn geautomatiseerd, wat de kans op fouten drastisch beperkt en de doorloopsnelheid van het dossier versnelt.

Volgens Schepen Wout Maddens, bevoegd voor Wonen & Bouwen, neemt Kortrijk het voortouw om de dienstverlening inzake stedenbouw op maat van de moderne burger te voorzien.  "Wie weet dat bij grote dossiers de bouwaanvraag hier in meerdere dozen wordt afgeleverd, zal begrijpen waarom dit voor alle betrokkenen een verademing kan betekenen", vervolgt de Schepen.

Schepen Philippe De Coene, bevoegd voor ICT, treedt dit standpunt bij en voegt eraan toe: "Door deze investering zal het mogelijk zijn om een volledig digitaal proces in te voeren van de aanvraag tot het al dan niet toekennen van vergunningen.  Gebruikers kunnen de klok rond hun aanvragen indienen en de status raadplegen. Onze medewerkers kunnen door het invoeren van dit systeem, en krachtiger PC's, steeds efficiënter werken en ruimte maken om de gebruiker te begeleiden naar het digitale kanaal".

Meer info over de digitale bouwaanvraag voor uw bestuur bij jurgen.decloedt@cipal.be, expertisecentrum Grondgebiedzaken.