• home
 •  » nieuws
 •  » Peer digitaal met IntelliStamp

Peer trekt de digitale kaart met IntelliStamp

Steden en gemeenten in Vlaanderen en België zetten de komende jaren sterk in op digitalisering. Digitalisering is immers één van de sleutelfactoren om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening flink te verbeteren.

Ook de stad Peer maakt werk van digitalisering. Dat gebeurt stapsgewijs en er zijn projecten voor zowel de organisatie van de stedelijke diensten als projecten voor de burger.

Een eerste digitaliseringsproject waar de inwoners van Peer mee aan de slag kunnen, is het opvragen van een aantal attesten van de dienst Burgerzaken. Het voordeel voor de inwoners van Peer is dat ze niet meer naar het Stadhuis hoeven te gaan om de documenten af te halen. Het kan vanaf nu gewoon van achter de computer met behulp van hun elektronische identiteitskaart en een kaartlezer.

Een greep uit de attesten die je bij Peer online kan aanvragen:

 • Bewijs van leven
 • Bewijs van gezinssamenstelling
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Bewijs van woonst met historiek van adressen
 • Getuigschrift van samenwoonst
 • Getuigschrift van verblijf en nationaliteit
 • Getuigschrift van verblijf voor een huwelijk
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van nationaliteit

Alle bovenstaande attesten zijn juridisch bindend in zowel digitale als afgedrukte vorm!

Veel organisaties gaan van papier naar digitale communicatie. Dit resulteert in een drastische vermindering van print- en postkosten, een betere klantervaring en een hogere efficiëntie.

Met de hulp van onze IntelliStamp-technologie kunnen steden, gemeenten, regionale overheden en andere organisaties die officiële documenten afleveren, papieren en digitale documenten beveiligen door middel van een visuele stempel. Deze stempel bevat (een deel van) de inhoud van het document. Deze stempel vervangt de geschreven handtekening van de bevoegde ambtenaar of diensthoofd.

Daarenboven creëer je met IntelliStamp digitale documenten die juridisch bindend zijn!

Meer info nodig:

Voor praktische vragen over een “IntelliStamp”-toepassing bij uw bestuur, kan u terecht bij Hans.Bartholomeus@cipal.be of op 014 576 479. Informatie kan u ook vinden op www.intellistampcenter.be.