• home
  •  » nieuws
  •  » Op weg naar een nieuwe job met outplacement op maat

Op weg naar een nieuwe job met outplacement op maat 

Wie na zijn ontslag in outplacement stapt, vindt sneller een nieuwe baan. Dat is ook de wetgever niet ontgaan: voortaan moeten werkgevers uit de publieke sector zo’n traject aanbieden in bepaalde gevallen. Het Expertisecentrum Personeel & Organisatie van Cipal gaat van start met outplacementbegeleiding op maat. Hilde Vandecruys, Manager HR Consulting & Applicaties: “De kruisbestuiving tussen onze ervaring binnen openbare besturen en de vakkennis van onze consulenten en experts, maakt ons uniek.”

“Outplacementbegeleiding werpt vruchten af, zeker voor mensen die al jaren bij dezelfde werkgever aan de slag zijn en hun voeling met de arbeidsmarkt wat verloren zijn”, legt Hilde Vandecruys uit. “En wie lang dezelfde functie heeft uitgeoefend, kan via zo’n traject ook een reeks competenties opnieuw aanscherpen om zijn marktwaarde te vergroten.”

“Vandaag is outplacementbegeleiding in de publieke sector verplicht in het geval van een opzeggingstermijn van minstens dertig weken of een opzegvergoeding die hiermee overeenkomt”, vervolgt ze. “En steeds meer werkgevers bieden ook outplacement aan werknemers die buiten deze voorwaarden vallen.”

Op maat van de individuele deelnemer

Er zijn veel aanbieders van outplacementbegeleiding. Waarom kiezen voor Cipal?

Hilde Vandecruys: “Cipal heeft ruim dertig jaar ervaring binnen openbare besturen, onder meer met HR-software en de bijbehorende dienstverlening op het vlak van personeelsbeheer en loonverwerking. Als geen ander kennen we dus de processen en gevoeligheden.

Om besturen inhoudelijk nog beter te bedienen, investeerden we de voorbije jaren ook onafgebroken in verdere sociaaljuridische kennisopbouw binnen Cipal. Die kruisbestuiving tussen expertise binnen de publieke sector enerzijds en de vakspecifieke ervaring van onze HR-consulenten en juridische experts anderzijds, maakt ons uniek in het aanbiedersveld.

Hoe geven jullie het outplacementprogramma concreet vorm?

Hilde Vandecruys: “We hanteren een zogeheten hybride aanpak: een combinatie van individuele coaching en groepssessies. Zo bestuderen we in groep de verschillende rekruteringskanalen en de trends op de arbeidsmarkt, terwijl de voorbereiding op sollicitatiegesprekken of assessments met elke deelnemer afzonderlijk gebeurt.

We blijven dus weg van de eenheidsworst en focussen op de noden en het niveau van elke individuele deelnemer. En veranderen die noden naarmate het traject vordert, dan sturen we het bij.”

Van ontslagverwerking tot salarisonderhandeling 

Welke topics worden zoal behandeld?

Hilde Vandecruys: “Werkgevers zijn verplicht om zestig uur outplacementbegeleiding aan te bieden, gespreid over een periode van maximum twaalf maanden volgend op het ontslag. Wij splitsen het pakket op in drie modules van twintig uur, die we volgens de behoeften van de deelnemer invullen. Tijdens de eerste maanden is de begeleiding het meest intensief. Dan verwerken we het ontslag, bepalen we realistische loopbaanperspectieven en verkennen we samen de arbeidsmarkt.

De tweede module staat in het teken van de zoektocht naar een nieuwe job: hoe bereid je je voor op een sollicitatiegesprek, assessment of selectieproef? Welke opleidingen komen in aanmerking om bepaalde vaardigheden of competenties te versterken? Welke arbeidsovereenkomsten bestaan er zoal? En hoe onderhandel je over een salarispakket?

Heeft de deelnemer na zes maanden nog geen nieuwe job gevonden, dan gaat de begeleiding een derde fase in. We evalueren de ondernomen sollicitatie-inspanningen, proberen het netwerk van de sollicitant te verbreden en zetten in op ‘personal branding’. En – last but not least – we bieden morele ondersteuning.”

Ondersteuning vanaf dag één

Wat als een deelnemer zijn nieuwe job na enkele maanden weer verliest?

Hilde Vandecruys: “Uiteraard is het de bedoeling dat onze deelnemers zo snel mogelijk een job vinden die mooi aansluit bij hun interesses en competenties. Helaas gebeurt het soms dat iemand zijn nieuwe baan na enkele maanden weer kwijtraakt.

Daarom hangt er een garantie vast aan het begeleidingstraject. Wie binnen de drie maanden opnieuw ontslagen wordt, kan aanspraak maken op de resterende uren van de outplacementbegeleiding. Enige voorwaarde is dat het saldo opgenomen wordt binnen de twaalf maanden na de initiële start van het programma.”

Tot slot, wie een werknemer ontslaat die beantwoordt aan de voorwaarden voor outplacement, moet snel schakelen.

Hilde Vandecruys: “Jazeker. Binnen de vijftien dagen na de mededeling van het ontslag moet de werkgever een voorstel voor outplacementbegeleiding aanbieden. Cipal-vennoten kunnen rechtstreeks een beroep doen op onze outplacementdienstverlening. Zo kunnen we hen vanaf dag één ondersteuning bieden bij alle administratieve formaliteiten en wettelijke procedures.”

Meer informatie nodig over deze dienstverlening?

Contacteer Hilde.VANDECRUYS@cipal.be - 014 576 477