• home
  •  » nieuws
  •  » Cipal vernieuwt met de allereerste Digitale Bouwvergunning

Cipal vernieuwt met de allereerste digitale bouwvergunning 

Op 1 september werd een belangrijke stap gezet in de verdere digitalisering van de werking van de gemeentebesturen. Vanaf dat moment was het voor de inwoners van 3 pilootbesturen mogelijk om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal in te dienen en het volledige verloop van deze vergunning digitaal op te volgen.

Van de 3 Vlaamse pilootbesturen zijn er 2 Cipal-vennoten: Brasschaat en Maasmechelen. En in Brasschaat werd op 1 september 2014 de allereerste digitale bouwvergunning ooit in Vlaanderen ingediend en door middel van Cipal-software behandeld. De toepassing die dit mogelijk maakte (Nestor2) kan nu worden uitgerold in meer Vlaamse gemeenten.

Een stedenbouwkundige vergunning indienen ging tot vandaag gepaard met behoorlijk wat administratief werk. Bovendien moesten burger of architect regelmatig naar het gemeentehuis om al het papierwerk in orde te brengen. Daar is nu verandering in gekomen. De burger of de architect hoeven niet langer naar het gemeentehuis te komen om er een stedenbouwkundige vergunning in te dienen. Dit kan met enkele muisklikken, 24/7, van achter het bureau of thuis.

De Vlaamse overheid kondigde dit initiatief reeds langer aan. Maar tot op heden was het nog nergens echt in de praktijk in gebruik. Zowel de Vlaamse overheid als de lokale overheden en hun IT-dienstleveranciers hebben de voorbije maanden hard gewerkt om de productieversie van het ‘omgevingsloket’ voor bouwaanvragen uit te testen en op punt te stellen.

Het project kon pas definitief gelanceerd worden wanneer alle stappen in de procedure, van aanvraag tot uiteindelijke beslissing, volledig digitaal konden verlopen. Dit betekende dat naast de informaticasystemen zelf ook de interne afhandelingsprocedures van de gemeenten en de Vlaamse overheid op punt moesten staan.

Twee Cipal-gemeenten, Maasmechelen en Brasschaat, behoorden tot het selecte groepje van drie gemeenten waar het systeem uitgetest werd. En hier ging het digitale loket op 1 september definitief online.

Een betere opvolging door de burger

Onze belangrijkste doelstelling om in dit project in te stappen als pilootbestuur was natuurlijk om onze burger een betere dienstverlening te geven”, zei Tanja Imbornone, Schepen voor ICT & digitalisering op de persvoorstelling in Maasmechelen.

“Het gemeentebestuur van Maasmechelen is er immers van overtuigd dat we mee moeten in de digitale wereld. Iedere stap die we daarin zetten om dichter bij de burger te staan is voor ons een stap in de goede richting.”

Naast het digitaal indienen van alle noodzakelijke documenten, kan de burger online de status van het dossier opvolgen. De uiteindelijke beslissing wordt eveneens digitaal als een PDF-document in de mailbox van de aanvrager afgeleverd. De noodzaak om verschillende kopieën van je dossier in te dienen vervalt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket volstaat het om in te loggen met de digitale identiteitskaart, een procedure die veel burgers reeds kennen van Tax-on-Web.Om dit te kunnen realiseren werkten de pilootbesturen intensief samen met het Vlaamse Departement voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) en de intercommunale Cipal.

Cipal is koploper

Voor Jurgen Decloedt, manager expertisecentrum grondgebiedzaken bij Cipal, is de digitale bouwaanvraag een belangrijk project: “Van de 3 pilootbesturen in Vlaanderen die op 1 september opgestart zijn, zijn er 2 gemeenten die aangesloten zijn bij de intercommunale Cipal: Maasmechelen en Brasschaat.

De allereerste digitale bouwvergunning in Vlaanderen werd in Brasschaat trouwens ingediend via het Cipal-systeem. Daarmee bevestigt Cipal haar positie als koploper in het uitwerken van innovatieve projecten en het ondersteunen van lokale besturen met efficiënte ICT-oplossingen en diensten. Bijvoorbeeld in Maasmechelen, met een besparing van 4 à 6 uur per dossier, à rato van 2 bouwdossiers per dag, is de efficiëntiewinst duidelijk”.

De volgende stad die in dit project zal instappen is Mechelen, als eerste centrumbestuur. Verwacht wordt dat daarna veel andere steden en gemeenten in Vlaanderen spoedig zullen volgen.

“Binnen afzienbare tijd kunnen alle vennoten van Cipal in het digitale bouwaanvraag-project stappen”, zegt Nico Cras, CEO van Cipal. “Dit is een serieuze stap voorwaarts in het comfort van de burger en de ambtenaar. Dit past volledig binnen onze doelstellingen om de lokale besturen te helpen bij het digitaliseren van hun werkprocessen.”

Vlaamse overheid subsidieert gemeenten die instappen in het project 

Om de lokale besturen te ondersteunen om werk te maken van een verdere digitalisering van hun diensten, heeft de Vlaamse overheid een subsidieregeling in het leven geroepen. Gemeenten die instappen in het project ‘Omgevingsloket’ kunnen daarvoor beroep doen op een éénmalige subsidie, gaande van 7.500 tot 12.500 euro, afhankelijk van het aantal dossiers dat de gemeente jaarlijks behandelt (bron: www.omgevingsloket.be).

Dit kadert ook binnen de initiatieven die de Vlaamse overheid neemt om de digitalisering van onze openbare diensten verder te promoten. Het voornaamste voordeel voor de burger wordt de wetenschap dat informatie waarover de overheid reeds beschikt, geen twee keer opgevraagd moet worden.


Meer informatie over de Digitale Bouwvergunning bij Jurgen.Decloedt@cipal.be - 0476 414869

Bekijk ook de getuigenissen van Maasmechelen op het Cipal-kanaal op YouTube.

Lees ook het artikel over de allereerste goedgekeurde digitale bouwvergunning.