• home
  •  » nieuws
  •  » Blankenberge gaat in zee met Cipal

Blankenberge gaat in zee met Cipal en start met geļntegreerde HR-diensten

Patrick De Klerck hoef je niet te overtuigen van het belang van intergemeentelijke samenwerking. Naast burgemeester van Blankenberge is hij voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg. Met de toetreding tot Cipal dv breekt een nieuw hoofdstuk aan in een jarenlange traditie van synergieën.

Patrick De Klerck, burgemeester van Blankenberge

“De zon is een must voor de kust”, steekt Patrick De Klerck met een kwinkslag van wal. Maar de tien kustgemeenten hebben veel meer gemeen dan zee, strand en toerisme: “De hogere vastgoedprijzen die het jonge gezinnen en handelaars knap lastig maken, bijvoorbeeld. Of de sterke vergrijzing als gevolg van de grote instroom van medioren en senioren.

"Wist je dat de bevolking aan de kust dubbel zo snel veroudert als in de rest van Vlaanderen? Inspelen op de meerwaarde van die vergrijzing voor tal van sectoren én tegelijk ruimtelijke en financiële kansen bieden aan jongeren, staan dan ook hoog op onze agenda.

Bekijk op het Cipal YouTube-kanaal een extract uit het interview met de burgemeester.

Kustburgemeesters rond de tafel

De tien burgemeesters steken geregeld de koppen bij elkaar. Sinds een tweetal jaar neemt Patrick De Klerck het voorzitterschap van dat zogeheten ‘Kustburgemeesteroverleg’ voor zijn rekening. Het platform werd in het leven geroepen om onderlinge afstemming te bevorderen. De burgervaders vinden een klankbord bij elkaar en proberen gemeenschappelijke standpunten in te nemen over allerhande kustgerelateerde issues.

Maar ondanks de vele gelijkenissen tussen de kustgemeenten hebben de tien ook allemaal hun specifieke profiel en bijbehorende uitdagingen. “Blankenberge heeft nagenoeg de kleinste oppervlakte, maar wel de grootste bevolkingsdichtheid”, legt Patrick De Klerck uit. “Dat komt omdat onze stad geprangd zit tussen de kustlijn, landbouw- en natuurgebied. Dus terwijl de collega’s links en rechts nog wel wat uitbreidingsmogelijkheden hebben, moeten wij ook onze pijlen richten op de leefbaarheid van het bestaande stedelijke weefsel.”

Creatieve samenwerkingsverbanden

“Gemeenten krijgen alsmaar meer taken toegewezen, maar ze kunnen dat financieel niet langer bolwerken. Zeker de kleintjes kunnen nog moeilijk overleven”, stipt Patrick De Klerck aan. Volgens de burgervader ligt de toekomst dan ook in synergieën: “Blankenberge-Zuienkerke vormt bijvoorbeeld één politiezone. Verder delen we een stedenbouwkundig ambtenaar met onze buurgemeente. Voor het kleine polderdorp is een dergelijk profiel immers onbetaalbaar.”

Heel wat van die creatieve samenwerkingsverbanden zijn organisch gegroeid: “Tussen de verschillende diensten op gemeentelijk niveau en tussen gemeenten onderling, maar ook met de bedrijfswereld. Voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum gaven we bijvoorbeeld voldoende ontwikkelingskansen aan een privépartner. En samen met Zuienkerke en De Haan richtten we de culturele vereniging ‘De Blazuin’ op. Op die manier kunnen we onze inwoners een complementair cultureel programma aanbieden.”

Automatiseren én integreren

Ook voor de toenemende vraag naar een flexibele, digitale dienstverlening ziet de Blankenbergse burgemeester heil in schaalvergroting. “Vroeger ontfermden twee administratieve krachten zich over onze IT-huishouding, vandaag is dat specialistenwerk”, schetst hij de evolutie. “Recent nog wierven we een informaticus aan. Maar om de automatisering op organisatieniveau in goede banen te leiden, moeten we ook externe expertise inroepen. Alleen zo kunnen we meesurfen op de digitale snelweg.”

Voor Blankenberge is de toetreding tot Cipal een logische volgende stap in de lange traditie van intergemeentelijke samenwerking en overleg. Maar de burgemeester wil het moment ook aangrijpen om te investeren in meer geïntegreerde totaaloplossingen: “Om efficiëntiewinst te boeken, interactiever te worden en onze interne processen te stroomlijnen. Door een aantal taken in de handen van externe specialisten te leggen, kunnen wij ons bovendien beter concentreren op onze kerntaken. We rekenen onder meer op Cipal dv om ons bij deze transformatie te begeleiden.”

Blankenberge start met geïntegreerde HR-diensten van Cipal

Blankenberge – kersvers Cipal-vennoot -  gaat met de dienstverlenende vereniging ‘in zee’ voor het opzetten van een geïntegreerd HR-beleid. Het project wordt in verschillende fasen uitgerold. In de beginfase omvat het de toegangscontrole en tijdsregistratie en een aantal basistoepassingen op HR-vlak.

Daarna volgen de volledige loonverwerking en een aantal extra modules, waaronder een HR-portaal voor medewerkers en leidinggevenden, en een vormingsmodule.  Zo evolueert Blankenberge stap voor stap in de richting van een volledig geïntegreerd personeelsbeheer.

In de eerste fase gebeurt de automatisering van de HR-processen in combinatie met de bestaande loonmotor van Blankenberge. Dat Cipal deze flexibiliteit kan bieden, betekende een extra troef.

 

Wenst u meer informatie over de ondersteuning die Cipal u kan bieden voor uw HR-beleid, personeelsbeheer en loonverwerking?  Contacteer dan Ilse.Daems@cipal.be

 

Cipal dv verwelkomt zeven nieuwe vennoten

Behalve Blankenberge traden ook Gemeente Kortenaken, OCMW Huldenberg, Gemeente Mol, OCMW Londerzeel, OCMW Nijlen en gemeente Zaventem dit voorjaar toe tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Wenst u als bestuur ook meer te weten over de voordelen als vennoot van de dienstverlenende vereniging Cipal en intergemeentelijke samenwerking?  Contacteer dan Frank.Prinsen@cipal.be  -  014 576 411

Het stadhuis van Blankenberge aan het J.F. Kennedyplein.