• home
  •  » nieuws
  •  » Regiowerking: meer efficiŽntie, minder kopzorgen

Regiowerking: meer efficiŽntie, minder kopzorgen 

Bruggen bouwen zit CIPAL DV in de genen. Met onze ‘regiowerking’ zetten we clusters van besturen op die samen inzetten op hoogwaardige, klantgerichte dienstverlening voor hun bewoners. In het Rivierenland en de Noorderkempen bijten ze de spits af. Benieuwd wat regiowerking voor u kan betekenen?

Als lokaal bestuur wordt u met uiteenlopende uitdagingen geconfronteerd: steeds complexere IT-infrastructuur, een strengere en snel evoluerende regelgeving en mondige burgers die hoogwaardige en flexibele dienstverlening eisen. Kortom, voor elk bestuur afzonderlijk wordt het moeilijk om op alle vlakken adequate antwoorden te formuleren en tegelijk de technologische mogelijkheden ten volle te gebruiken.

Rond de tafel in de regio’s

De oplossing schuilt in slimme samenwerkingsverbanden op het vlak van infrastructuur, organisatie en expertise. Daarom investeren we sinds het najaar van 2013 in regiowerking. Hiertoe brengen we onze vennoten uit een specifieke regio rond de tafel.

De schaalvergroting gebeurt binnen een interbestuurlijk samenwerkingsverband: besturen zijn juridisch niet gebonden; hun autonomie blijft gewaarborgd. CIPAL treedt op als projectmanager, -coördinator en –facilitator door gezamenlijke aankoopprojecten te organiseren en een brede waaier aan expertise ter beschikking te stellen.

Samen analyseren, beslissen en aankopen

Concreet kiest u er samen met de andere deelnemende besturen voor om resources te delen, of hard- en/of software of diensten aan te kopen (een klantencontactcenter, een afsprakenmodule voor de burger, een klantenbegeleidingssysteem, enzovoort). Maar u kunt ook gezamenlijk een behoeftenanalyse laten uitvoeren (‘Office in the cloud’ of beter niet?) of nieuwe technologieën integreren die de efficiëntie van de dagelijkse werking verhogen. Via groepsaankoopmodellen en schaalvoordelen genieten u en uw collega-besturen veel betere voorwaarden en worden nieuwe oplossingen voor iedereen bereikbaar.

Noorderkempen en Rivierenland bijten de spits af

Regionetwerk Noorderkempen en Regionetwerk Rivierenland zijn vandaag al actief, terwijl Regionetwerk Zuiderkempen zich in de opstartfase bevindt. En het ziet ernaar uit dat Noord-Limburg als de vierde regiocluster zal volgen. Onze ambitie is om op termijn zowel geografisch georiënteerde als thematische regiowerkingen op te starten.

Binnen een regiocluster ontwikkelt u samen projecten op basis van een gedeelde visie. Zo wint u aan efficiëntie, bespaart u kosten en staat u er niet langer alleen voor om uw beleid vorm te geven. Door die ‘ontzorging’ kunnen u en uw medewerkers zich maximaal op uw kernopdracht concentreren: een klantgerichte dienstverlening.

Benieuwd wat regiowerking voor u kan betekenen?

Neem contact op met Bart Van Hove - 014/576.421 - bart.van.hove@cipal.be

Lees ook hier het artikel over de start van de regiowerking Rivierenland in Mechelen