• home
  •  » nieuws
  •  » Gemeente Mol treedt toe tot CIPAL dv

CIPAL verwelkomt met trots nieuwe besturen die beslist hebben om toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

Naast de gemeenten Mol en Kortenaken en de ocmw's van Huldenberg en Londerzeel, zitten er momenteel nog een aantal toetredingen in de pipeline die voorgedragen zullen worden aan onze bestuursorganen op 13 juni. In onze volgende nieuwsbrieven komen we hier ongetwijfeld op terug. Vandaag laat de CIPAL-redactie Schepen Peter Van Rompaey van de gemeente Mol aan het woord.

Waarom gaat Mol met CIPAL in zee?

Eind maart gaf de gemeenteraad van Mol unaniem haar fiat voor de toetreding tot de dienstverlenende vereniging CIPAL. “Het intergemeentelijk samenwerkingsverband biedt ons nieuwe perspectieven voor een efficiëntere, rationelere en snellere werking”, aldus 3e schepen Peter Van Rompaey.

De afgelopen jaren werd Mol geconfronteerd met problemen die veel Vlaamse gemeenten bekend in de oren klinken. Zo dwong de financiële realiteit de gemeente en het OCMW om de handen in elkaar te slaan.

Want samenwerken betekent besparen”, stipt Peter Van Rompaey aan.

Intensief veranderingstraject

Maar vooraleer je echt winst kan boeken, moet je uiteenlopende structuren en werkprocessen op elkaar proberen in te haken”, vervolgt de schepen. “Vooral op IT-vlak had dit grote consequenties, want hoe laat je al die verschillende systemen met elkaar praten? Om deze klus te klaren, was deskundige begeleiding een must.

Peter Van Rompaey beseft dat het uittekenen van een IT-strategie veel meer inhoudt dan de keuze voor de juiste softwarepakketten: “Het gaat om veranderingstrajecten die gespecialiseerde knowhow vergen en die ingebed moeten worden in de ontwikkeling van de hele organisatie.

Technische en strategische partner

Het OCMW-bestuur was al langer vennoot bij CIPAL dv, terwijl de gemeente afnemer was van verschillende softwarehuizen. Toch kiest ook het gemeentebestuur voortaan voor CIPAL dv als bevoorrechte partner. De schepen legt uit: “We geloven dat CIPAL dv samen met ons die moeilijke integratieoefening tot een goed einde zal brengen. Op technisch, maar ook op strategisch vlak. De intercommunale heeft haar strepen immers al verdiend binnen tal van andere besturen, waaronder stad Genk. De Genkse burgemeester heeft me verzekerd dat we door slimme automatisering veel werk en kosten kunnen besparen.

Schaalvoordelen en medezeggenschap

Maar ook het principe van het intergemeentelijk samenwerkingsverband spreekt de gemeente Mol aan. “We genieten van schaalvoordelen en delen kosten. Bovendien hebben we medezeggenschap in het gevoerde beleid van de dienstverlenende vereniging en zijn we mede-eigenaar van de activa.

Ten slotte biedt het samenwerkingsverband ons een maximale garantie op de continuïteit van de aangeboden diensten. Een veranderingstraject vergt immers gespecialiseerde knowhow en moet ingebed worden in de ontwikkeling van de hele organisatie.” besluit Peter Van Rompaey. 

 

CIPAL DV verwelkomt nieuwe vennoten

Naast de toetreding van de gemeente Mol, staat ook deze van de gemeente Kortenaken en de ocmw's van Huldenberg en Londerzeel op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van CIPAL dv op 13 juni.  Zeer recent mochten we echter nog een aantal beslissingen ontvangen van besturen die toetreden tot ons intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Volgens de geldende procedures worden deze eerst voorgelegd aan onze bestuursorganen alvorens we hierover kunnen berichten. Maar in onze volgende nieuwsbrieven komen we hier zeker op terug.

 

Meer info

Wenst u meer informatie over het vennootschap van de dienstverlenende vereniging CIPAL en de voordelen dat dit voor uw bestuur kan meebrengen, contacteer dan Frank Prinsen, directeur marketing - 014 576 411 - frank.prinsen@cipal.be