• home
  •  » nieuws
  •  » CIPAL brengt nieuw leven op ex-site Johnson Controls

CIPAL BRENGT NIEUW LEVEN OP EX-SITE JOHNSON CONTROLS 

Geel, 5 maart 2014   -   Dankzij Cipal is er weer economisch leven op de voormalige site van Johnson Controls in Geel. Sinds enkele weken zijn daar de activiteiten van Cipal NV ondergebracht. Deze vennootschap vormt, samen met de activiteiten van de intercommunale Cipal DV en Cipal Institute vzw de kern van de Cipal-groep. Cipal telt 270 medewerkers, meer dan de helft is actief op de nieuwe site. Cipal heeft voortdurend nieuwe competenties nodig, eind vorig jaar stond de teller op 70 nieuwe aanwervingen sinds de start van de vernieuwingsoperatie in 2011.

Cipal geniet grote naambekendheid. Niet alleen in de Kempen, maar ook ver daarbuiten. Cipal is als intercommunale al decennia toonaangevend in IT-oplossingen en diensten voor openbare besturen in Vlaanderen. Doorheen de vele succesvolle jaren van Cipal werden steeds meer activiteiten ontwikkeld, voor een alsmaar ruimere doelgroep. “Een mooie dynamiek”, vindt CEO Nico Cras. “Maar tegelijkertijd verloor CIPAL focus. Onze aandeelhouders, de lokale en provinciale besturen, vroegen zich af wat onze kernactiviteiten eigenlijk waren en welke hun plaats in het geheel was.”

Het was tijd om duidelijkheid te scheppen en onze kernactiviteiten te herdefiniëren”, zegt CEO Nico Cras. Hij staat sinds 2010 aan het roer van Cipal. Sindsdien timmert hij er aan de nieuwe organisatie en de strategische koers. “Het meest vernieuwende is dat we de laatste jaren continu investeerden in de uitbouw van expertises die het puur technische overstijgen. We zetten meer in op inhoudelijke ondersteuning van openbare besturen. In de vorm van gespecialiseerde diensten, adviesverlening begeleiding, opleiding, ...  De combinatie van deze expertise met ICT maakt Cipal uniek.

De Cipal groep bestaat uit drie entiteiten. De activiteiten bestemd voor Vlaamse provinciale en lokale besturen (de vennoten) zijn ondergebracht in de intercommunale Cipal DV. De meer commerciële en IT-gerichte activiteiten voor ‘niet-vennoten’ zitten in Cipal NV. De derde poot, Cipal Institute vzw, wil kennis delen en leren van elkaar. Elk van deze drie entiteiten heeft een eigen missie en dynamiek, met de wisselwerking onder elkaar als grote meerwaarde.

Cipal DV

Cipal DV is een overheidsorganisatie en is als intercommunale exclusief gericht op het belang van de vennoten. Dat zijn Vlaamse provinciale en lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) die aandelen hebben van Cipal. Cipal DV onderscheidt zich wel van de meeste andere intercommunales. Het is geen opdrachthoudende intercommunale, maar heeft het statuut van DV of dienstverlener. In dat geval is er geen subsidie of overheidssteun om de werkings- en investeringskosten te dekken. Cipal DV zorgt zelf voor haar eigen inkomsten. Dat houdt de organisatie scherp en competitief.

Cipal DV wil haar vennoten ondersteunen bij de realisatie van een betaalbare, klantvriendelijke en moderne dienstverlening. Dit is veel meer dan enkel de juiste technologie gebruiken. Het gaat ook om het verbeteren van processen en het optimaliseren van de interne werking. Hiervoor bouwde Cipal specifieke deskundigheid op. Deze expertise maakt ons, samen met onze technische knowhow, uniek”, stelt CEO Nico Cras. “De werking van Cipal DV is gebaseerd op kostendelende en intergemeentelijke samenwerkingsprincipes. We spreiden de kosten voor diensten, personeel, opleiding, voor ontwikkelingen ,… over alle vennoten. Hoe groter de groep hoe lager de kost per vennoot. Lokale besturen hebben er dus alle belang bij om heel nauw samen te werken.

Bij Cipal DV werken op dit moment 132 mensen. Deze medewerkers opereren vanuit diverse expertisecentra: Personeel & Organisatie (sociale wetgeving, personeelsadministratie, loonverwerking, HR-begeleiding, outplacement); Financiën & belastingen ( financieel beheer, interne controle, audit, inning van belastingen); Burgerzaken; Grondgebiedzaken; Bibliotheken & cultuur; Zorg en welzijn, …

een officieel moment was het doorknippen van het lint

Cipal NV

Cipal NV handelt als een privébedrijf. De vennootschap richt zich op andere overheden dan de Vlaamse lokale en provinciale besturen. Voor Cipal NV werd de locatie aan de Bell Telephonelaan gekozen, op de vroegere productiesite van zetelbouwer Johnson Controls. De activiteiten zijn er vooral gericht op IT technologie en ook op de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke beheersplatformen voor fiscale administraties.

Overheden op diverse bestuursniveau werken met het IT-platfom van CIPAL om allerlei belastingen te innen. In totaliteit verwerken meer dan 10.000 ambtenaren met de oplossing van CIPAL jaarlijks enkele miljarden Euro’s aan inkomsten voor diverse overheden.

Cipal NV werkt ook samen met kleine Vlaamse bedrijven: Zij hebben vaak zeer goede oplossingen die in ons portfolio passen”, verduidelijkt de CEO. “Maar vaak zijn ze dringend op zoek naar een grotere afzetmarkt om te kunnen overleven en te groeien. Wij kunnen hen een platform bieden waardoor zij zich op een grotere schaal kunnen ontwikkelen. Ook via spin-offs dragen we bij tot de lokale economie.”

Bij Cipal NV werken vandaag 138 mensen. Hier spreken we hoofdzakelijk over IT-specialisten. Maar ook daarbij onderscheiden we verschillende profielen. Denk maar aan netwerkengineers, specialisten rond datacenters, experten in cloudcomputing, enzovoort. Het team wordt ook nog aangevuld met een 50-tal externe IT-ers.

Cipal Institute Vzw

Lokale en provinciale besturen kunnen ook veel leren van elkaar. De verbetering van de eigen organisatie en de interne processen kan vaak op basis van de ervaring van anderen. Daar wil Cipal ook een meerwaarde bieden. “Met Cipal Institute vzw willen we een rol spelen als kenniscentrum, verduidelijkt CEO Nico Cras de missie van de vzw. “ Wij werken als katalysator om lokale besturen kennis bij te brengen. Cipal ondersteunt het leren van elkaar, het leren van de beste ervaring op de markt, van de beste leerling van de klas. Dat doen we met studiedagen en congressen.

Werken aan een toonaangevende organisatie

We timmeren intussen een drietal jaren aan dit nieuwe hoofdstuk in de rijke geschiedenis van Cipal”, besluit CEO Nico Cras. “We werkten in stilte aan een organisatie die opnieuw toonaangevend wordt. Vandaag staan we zo ver in deze ontwikkeling dat wij er niet meer over willen zwijgen. De metamorfose waar we voor gaan is niet evident. We hebben op een verstandige manier gebouwd. We zijn vertrokken van de vele sterktes van het vroegere Cipal om  te converteren naar aan nieuwe organisatie met een scherpe focus. Dat dit lukt, danken we aan het grote engagement van onze medewerkers. Voor hen is zo’n veranderingsproces niet evident. Maar hun inzet is verbazingwekkend groot. We startten een drietal jaar geleden met een zeer ambitieus plan. Ik besef dat er nog veel te doen is. Maar met een zekere trots durf ik wel te zeggen dat we op de juiste koers zitten.”

Meer CIPAL-nieuws

 

CIPAL communicatiedienst  -  communicatie@cipal.be  -  014 576 554