• home
  •  » nieuws
  •  » Infosessie "Externe audit voor lokale besturen"

CIPAL infosessie "Externe audit voor lokale besturen"

Op 26/06/2013 werd het Auditdecreet aangenomen en op 18/10 richtte de Vlaamse regering Audit Vlaanderen op.

De externe audit zal het systeem van interne controle binnen de lokale besturen evalueren en dit bij voorkeur op basis van een door de lokale besturen gedragen standaard.

Aan deze standaard wordt vandaag volop gewerkt via de leidraad voor organisatiebeheersing. Deze leidraad zal gebruikt kunnen worden als zelfevaluatie-instrument en als auditinstrument.

Voorafgaand aan haar Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2013, richtte de dienstverlenende vereniging CIPAL een infosessie in voor de afgevaardigden van onze vennoten uit de lokale publieke sector. In deze infosessie gaf Katlijn Perneel, program manager, een overzicht van de impact van dit decreet en lichtte ze de dienstverlening toe die CIPAL aan haar vennoten aanbiedt in het kader van deze reglementering.

Wenst u meer te weten over welke diensten de intercommunale CIPAL uw bestuur kan aanbieden rond deze materie?  Contacteer dan Katlijn Perneel via e-mail of telefonisch (0476 28 96 84).

PRESENTATIE EN VIDEO

U kan hier de presentatie (PDF) downloaden. Deze kan handig zijn bij het bekijken van de opname van deze infosessie op het CIPAL-kanaal op YouTube.


Volg CIPAL op het CIPAL-kanaal op YouTube en herbekijk deze infosessie.