• home
  •  » nieuws
  •  » CIPAL groeit met 3 nieuwe vennoten

CIPAL groeit met 3 nieuwe vennoten

Intercommunale CIPAL zet groei verder en verwelkomt 3 nieuwe vennoten

Geel, 13 december 2013 - Op 13 december 2013 had onder ruime belangstelling de Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale CIPAL plaats in Geel. Tijdens deze vergadering werd de toetreding van 3 nieuwe vennoten goedgekeurd, wat het totaal aantal aangesloten openbare besturen bij CIPAL op 219 brengt. Ook was er ruimte aandacht voor de visie van CIPAL naar 2014 toe en werd de begroting voor 2014 goedgekeurd.

CIPAL-voorzitter Walter Schroons, schepen in Mechelen, verwelkomde de gemeenten Lubbeek, Haacht en Huldenberg als de nieuwe vennoten die zich aansluiten bij CIPAL. Hun toetreding werd bevestigd door de Algemene Vergadering, zoals het Decreet voorschrijft.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering lichtte directeur-generaal Nico Cras ook toe wat de belangrijkste aandachtpunten zijn voor 2014.

Deze zijn voornamelijk gebaseerd op het verder uitbouwen van de intercommunale werking om de lokale en provinciale besturen bij te staan in hun dagelijkse dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties. De diensten en producten die de ICT-intercommunale CIPAL aan haar vennoten aanbiedt hebben tot doel om de efficiëntieverhoging bij onze Vlaamse lokale besturen te ondersteunen, terwijl dit ook resulteert in een kostenefficiëntie en besparing voor de gemeenten en ocmw’s, aangezien binnen de intercommunale werking de investeringen op een gemeenschappelijke en kostendelende basis kunnen gebeuren.  Concreet denken we bijvoorbeeld aan de grote inspanningen die de lokale besturen hebben moeten doen om in orde te zijn om tegen januari 2014 te starten met het nieuwe financiële beleidsinstrument BBC (Beleids- en beheerscyclus). CIPAL heeft de voorbije jaren hiervoor de nodige investeringen in softwareontwikkeling en kennisopbouw gedaan, zodat de aangesloten besturen beroep kunnen doen op een totaal nieuw instrumentarium waardoor ze een gezond financieel beleid kunnen voeren.

Terug naar het intercommunale gedachtegoed – gebaseerd op kostendekkende principes en schaalvoordelen - is de rode draad in de visie die voor de toekomst werd uitgestippeld. Ook zal CIPAL blijven evolueren van een software- naar een dienstenorganisatie. De kennis die CIPAL gedurende al de voorbije jaren heeft opgebouwd, en die ter beschikking wordt gesteld, komt alle aangesloten besturen ten goede.

CIPAL is zich bewust van de moeilijke financiële toestand waarin veel besturen zich momenteel bevinden. Daarom zet de intercommunale volop in op intergemeentelijke samenwerking. Door de krachten te bundelen, door de nodige kennis op te bouwen in overheidsmateries zoals financiën en belastingen, modern HR-beleid, grondgebiedzaken en moderne ICT-middelen, en door kenniswerkers ter beschikking te stellen van de lokale overheden, helpt de intercommunale het dienstverleningsniveau bij haar vennoten toch op een hoog peil te houden. Dit ondanks de vele besparingen waar gemeenten mee geconfronteerd worden. Daarbij kan men beroep doen op moderne technologische ontwikkelingen, zoals Cloud Computing en het gebruiken van de diensten van een gemeenschappelijk servicecentrum (Shared Service Centre).

Vervolgens werd door de leden van de Algemene Vergadering de begroting voor 2014 unaniem goedgekeurd.

Verder werden een aantal wijzigingen aan de statuten besproken en goedgekeurd waardoor de statuten in overeenstemming werden gebracht met de laatste wijzigingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, zoals het bestuurlijk toezicht en het electronisch ter beschikking stellen van documenten aan de vennoten en vertegenwoordigers in de diverse beleidsorganen van de intercommunale.

Tenslotte werden er bijkomende leden voorgedragen vanuit de aangesloten besturen om te zetelen in het statutaire adviescomité, met name:

  • mevrouw Jacobs Inge, schepen Gemeente Gooik, en dit ter vervanging van de heer Krikilion Lieven, raadslid Gemeente Gooik;
  • de heer Lacopucci Pietro, schepen Stad Waregem;
  • de heer Leclere Eddy, raadslid OCMW Sint-Truiden;
  • mevrouw Muyshondt Tine, schepen Gemeente Ranst;
  • de heer Sacchini Walter, raadslid OCMW Houthalen-Helchteren
  • de heer Sannen Sus, raadslid OCMW Oud-Turnhout
  • de heer Timmermans François, voorzitter OCMW Lommel en
  • de heer Vesters Yvan, raadslid OCMW Diepenbeek