• home
  •  » nieuws
  •  » CIPAL BBC-suite door ABB goedgekeurd inzake digitale rapportering

CIPAL BBC-suite door ABB goedgekeurd inzake digitale rapportering 

ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) heeft de digitale bestanden die gegenereerd worden door de Mercurius BBC-suite van Cipal grondig getest en heeft bevestigd dat de bestanden inzake de digitale rapportering goed zijn bevonden. Hierdoor wordt CIPAL de belangrijkste dienstverlener op de markt die hiervoor groen licht krijgt en haar oplossing op grote schaal mag uitrollen.

Met de Mercurius BBC suite van Cipal ben je dus klaar voor het digitale tijdperk! De Mercurius BBC suite van Cipal zorgt er immers voor dat de nodige pdf-, xml- en xbrl-bestanden vanuit de toepassing gegenereerd en verstuurd kunnen worden naar het platform van ABB.

Zoals intussen wel bij iedereen bekend, moet na de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 verplicht een ‘digitaal bestand’ overgemaakt worden aan de administratie van de Vlaamse Regering (zie ook: Omzendbrief BB 2013/7 betreffende de "Digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus", dd. 6/09/2013).

Deze verplichting, een onderdeel van de regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus, vervult een belangrijke rol in het kader van de planlastvermindering. De digitale rapportering geldt immers als aanvraag - en verantwoording - van de subsidies die onder het toepassingsgebied van het planlastendecreet vallen.

Opgelet: dit dient door alle besturen te gebeuren vóór 15 januari 2014.

Omwille van het feit dat dit alles nieuw is voor alle betrokken (zowel de lokale besturen, de Vlaamse administratie en de softwareleveranciers), roept de digitale rapportage nog altijd heel wat vragen op.

Om hierop een antwoord te geven organiseerde CIPAL op 2 en 4 december 2013, in samenwerking met a3o, een opleidingssessie. Op al deze sessies mochten we bijna 150 deelnemers verwelkomen.

De belangrijkste aspecten van de digitale rapportering werden behandeld en kwamen daarbij aan bod:

  • Wat houdt de verplichting inzake de digitale rapportering concreet in?
  • Wat is de verplichte inhoud van de digitale rapportering?
  • Waar bevindt deze inhoud zich in de CIPAL BBC-suite?
  • Hoe genereren we de noodzakelijke digitale bestanden?

Extra aandacht werd gegeven aan de elementen van de digitale rapportering die deel uitmaken van de planlastvermindering:

  • Koppeling van de deelrapportcodes
  • Het toelichtingsveld

Het werken met indicatoren is eveneens een belangrijk onderdeel van de rapportage in het kader van de planlastvermindering. Het invoeren van indicatoren in de CIPAL BBC-suite kwam dan ook uitgebreid aan bod.

Afsluitend werd ook nog even verder dan de digitale rapportage gekeken. Indicatoren worden immers niet enkel bijgehouden omwille van rapportage aan de hogere overheid, maar ook en vooral voor rapportage aan de raad én de strategische aansturing van de organisatie.

Wenst u meer info over de oplossingen die CIPAL u kan bieden in het kader van de BBC en de digitale rapportering, contacteer dan Cindy Janssens (cj@cipal.be – 014 576 524).


 

De inleidende toelichting van deze opleidingssessie kan u ook herbekijken op het CIPAL YouTube kanaal