• home
  •  » nieuws
  •  » Vlotte dienstverlening vraagt efficiŽnte processen

Stad Mechelen: Vlotte dienstverlening vraagt efficiŽnte processen 

Stad Mechelen bereidt zich voor op de digitale omgevingsvergunning.

Mechelen heeft sprongen vooruit gemaakt in de digitalisering van de back office van de bouw- en milieudienst waardoor intensieve processen als stedenbouwkundige vergunning, verkaveling, inname openbaar domein en notarisbrieven sterk vereenvoudigd kunnen worden. Tegelijk zijn alle processtappen en documenten onder de loep genomen, overbodige stappen en formaliteiten geschrapt en onderzocht waar het proces efficiënter kon. 

Wij brengen in deze nieuwsbrief dan ook graag een bijdrage vanwege de dienst Strategie en Ontwikkeling van de Stad Mechelen. De ervaringen en kennis kunnen een bijdrage leveren aan al diegenen die ook op zoek zijn naar handvaten om de doorlooptijd van interne processen te verbeteren of voor wie benieuwd is hoe Mechelen zich voorbereidt op de omgevingsvergunning. 

Op 10 oktober geven Myriam Colle, adviseur organisatie en Ranja van Asbroeck, projectcoördinator e-link van Stad Mechelen, hierover een toelichting op het VVSG-congres "Durven met dienstverlening"  in Gent.

 

Het afgelopen jaar heeft de stad Mechelen verschillende stappen ondernomen om de back-office processen rond het afhandelen van bouw- en milieu dossiers verder te digitaliseren in de aanloop naar de digitale omgevingsvergunning.

De bestaande databanken werden recent geconverteerd naar het nieuwe centraal systeem Nestor waar geografische en administratieve gegevens geïntegreerd worden. Dit uniek concept lag aan de basis van de keuze voor de software van Cipal. Naar de burger toe worden de data ontsloten via het Geoweb (geoloket). De uitbreiding van het e-loket van de stad Mechelen zorgt er in de toekomst voor dat aanvragen digitaal kunnen worden ingediend en opgevolgd.

Belangrijke intensieve processen zoals deze van de stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, inname openbaar domein en notarisbrieven worden vereenvoudigd op basis van de nieuwe functionaliteiten, de integratie van de geografische en administratieve gegevens en de integraties met andere toepassingen van de stad Mechelen. Tevens wordt van deze opportuniteit gebruik gemaakt om de processen – met ondersteuning van een CIPAL-adviseur - te verbeteren. Elke processtap wordt in vraag gesteld, overbodige stappen worden weg gelaten en er wordt bekeken waar het proces efficiënter kan verlopen.

Daarnaast zijn ook alle documenten van de diensten onder de loep genomen, getoetst aan kwaliteitsnormen en bekeken vanuit de bril van administratieve vereenvoudiging.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de tegemoetkoming aan de duidelijke ambitie van de stad Mechelen om de doorlooptijd van de interne processen te versnellen, efficiënter te werken alsook meer duidelijkheid en vereenvoudiging te creëren naar de burger en bedrijven toe.

 Meer informatie bij: 

  • Myriam Colle | Adviseur Organisatie, Stad Mechelen | 015 29 79 21
  • Ranja Van Asbroeck| Projectcoördinator e-link, Stad Mechelen  |  015 29 78 55

Stad Mechelen | Strategie en Ontwikkeling, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België


 Het project ‘E-link voor KMO’s’  is een samenwerking  tussen de stad Mechelen en de Kamer van de Koophandel  Mechelen en kan gerealiseerd worden dankzij subsidies van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermesfonds (Agentschap ondernemen).