• home
  •  » nieuws
  •  » LRM investeert 800.000 euro in Brocade Library Services, een spin-off van Cipal

LRM investeert 800.000 euro in Brocade Library Services, spin-off van Cipal 

PERSBERICHT :  VLAAMSE BIBLIOTHEEKEXPERTISE WORDT EXPORTPRODUCT

Geel, 6 september 2013:  Reeds tientallen jaren zorgt CIPAL, de ICT-intercommunale uit Geel, met haar Brocade-bibliotheeksoftware voor de automatisering van tal van Vlaamse openbare bibliotheken. Sinds enige tijd is er ook een sterke interesse vanuit het buitenland voor deze Vlaamse software.  4 jaar geleden startte de eerste installatie in Zuid-Afrika en intussen is de oplossing daar marktleider met bijna 900 Zuid-Afrikaanse openbare bibliotheken die werken met de Vlaamse oplossing. Door dit succes is er ook een groeiende interesse vanuit andere Afrikaanse landen ontstaan. In Nederland, traditioneel een vrij gesloten bibliotheekmarkt, werd eveneens een doorbraak gerealiseerd en wordt de Brocade-bibliotheeksoftware binnenkort opgestart in de bibliotheken in de regio Weert.

Door deze groeiende belangstelling vanuit het buitenland werd eind augustus door Cipal een spin-off, Brocade Library Services NV, opgericht om de Vlaamse expertise te exporteren. Deze spin-off, met maatschappelijke zetel in Genk, is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw, promotie en commercialisering naar het buitenland. Zo kan er beter ingespeeld worden op de vragen van de bibliotheken. Bibliotheekautomatisering is immers een internationale nichemarkt met enkele grote buitenlandse spelers en door te opereren vanuit een aparte organisatie kan de markt veel soepeler en flexibeler gevolgd worden.

CIPALwerkte reeds langer samen met de Universiteit Antwerpen, die tot op heden de softwareontwikkeling van Brocade voor haar rekening nam. Beiden zijn dan ook aandeelhouder van de nieuwe spin-off. CIPAL NV investeerde hiervoor 400.000 euro. In de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM werd een derde partner gevonden die via het KMO FIN2 fonds voor 800.000 euro mee investeerde in de nieuwe structuur. De NV CIPAL behoudt de meerderheid van de aandelen (CIPAL NV 64%, LRM 22% en UA 14%).

Het doel van de nieuwe NV is er duidelijk op gericht om groei te realiseren. De investering van LRM zorgt daarbij voor de nodige zuurstof om deze groei mogelijk te maken. Verder groeien in andere markten betekent voor de Vlaamse openbare bibliotheken dat er ongetwijfeld schaalvoordelen zullen ontstaan omdat investeringen over een groter aantal partijen verdeeld kunnen worden. Daarenboven zullen de Vlaamse bibliotheken indirect mee profiteren van de inbreng van ideeën en functionele behoeften vanuit het buitenland. Deze zullen ongetwijfeld zorgen voor een meerwaarde bij de verdere softwareontwikkeling.

Het is de bedoeling om in een eerste fase en op korte termijn te groeien naar een tewerkstelling van een veertiental personen in Limburg.

Voor de commercialisering in het buitenland gaat de spin-off actief op zoek naar samenwerkingen met lokale partners met kennis van hun markt. Voor de Vlaamse markt blijft de intercommunale CIPAL verantwoordelijk.

Het feit dat CIPAL de meerderheid van de aandelen bezit in de nieuwe spin-off, en de directe betrokkenheid van de academische partner (Universiteit Antwerpen), garandeert eveneens dat er voldoende aandacht zal blijven gaan naar de kwaliteit van de oplossing met voldoende oog voor de Vlaamse behoeften. En de basisexpertise blijft hier in Vlaamse handen.

 

Over Brocade Library Services

Brocade is de naam voor de integraal webgebaseerde bibliotheeksoftware die door de Universiteit Antwerpen (UA) wordt ontwikkeld en die door CIPAL wordt verdeeld en ondersteund.

De Brocade-bibliotheeksoftware zorgt ervoor bij talrijke Vlaamse openbare bibliotheken, hogescholen, universiteiten en Vlaamse en federale instellingen dat de hele administratieve backoffice van een bibliotheek vlot verloopt, zodat er een probleemloze dienstverlening aan de bibliotheekbezoeker aangeboden kan worden. Het meest herkenbare voor de burger zijn de online-catalogi van de bibliotheken, waardoor vanop eender welke plek informatie over de collectie opgezocht kan worden.

De Brocade-toepassing is een geheel van softwarecomponenten dat bibliotheken toelaat:

  • Bibliografische en documentaire databanken aan te maken en te ontsluiten
  • Administratieve taken te automatiseren (catalografie, leen, bestel- en tijdschriftenadministratie)
  • Elektronische diensten aan eindgebruikers aan te bieden (publiekscatalogus, attenderingsservice, documentaanvragen, …)

 

Contactpersonen

  • CIPAL:  Patrick Roten, Communicatieverantwoordelijke - 014 576 554 – pr@cipal.be
  • LRM :   Els Berx, Marketing & Communicatie – 011 24 68 82 – e.berx@lrm.be
  • UA:      Peter De Meyer, communicatieverantwoordelijke - 03 265 47 11 - peter.demeyer@uantwerpen.be

 

Bijkomende info

 

Over Cipal

Namens meer dan 216 lokale en provinciale besturen, helpt CIPAL als Vlaamse intercommunale overheden om hun dienstverleningsopdracht efficiënt en klantvriendelijk uit te voeren door hen beleids- en procesondersteunende, innovatieve en betrouwbare ICT- en e-government oplossingen en diensten aan te bieden. De CIPAL-groep telt ongeveer 270 medewerkers die dagelijks werken aan het realiseren van deze uitdaging.

Over LRM

LRM is als impact gedreven investeringsmaatschappij de katalysator voor de transitie van de Limburgse “maakeconomie” in de richting van een innovatieve en technologische economie. Met haar uniek verstrengeld aanbod van risicokapitaal en infrastructuur, draagt LRM bij tot de transitie van het economische DNA van Limburg.

LRM bouwt mee aan kwalitatieve communities rond de Limburgse sectorclusters. De activiteiten van LRM dragen op die manier bij tot duurzame en inclusieve jobcreatie. LRM richt zich tot alle sectoren en bedrijven, van starter over groeiende KMO tot grote onderneming.

Over de Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid.

Sinds meer dan 15 jaar is de Universiteit Antwerpen de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de bibliotheeksoftware Brocade. Bibliotheken hebben vandaag een veel ruimere taak dan enkel maar het catalogeren van boeken. Het wereldwijde informatieaanbod is overweldigend en het blijft maar groeien. Digitale ontwikkelingen creëren steeds nieuwe mogelijkheden. De informatiemaatschappij wordt gekenmerkt door verandering.

Het postgraduaat in de informatie- en bibliotheekweten­schap (IBW) is de enige universitaire opleiding over informatiebeheer en bibliotheken in Vlaanderen. De opleiding wordt sinds 1983 georganiseerd door de Universiteit Antwerpen.


Lees hier ook de persberichten die rond dit onderwerp verschenen zijn in de diverse media.