• home
  •  » nieuws
  •  » Massale belangstelling voor Algemene Vergadering

Massale belangstelling op Algemene Vergadering CIPAL

De algemene vergadering van 14 juni 2013, met vele kersverse vertegenwoordigers van CIPAL- vennoten, kon rekenen op een massale belangstelling. Directeur-generaal Nico Cras gaf een toelichting bij het beleid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband CIPAL DV.

Hierbij kwamen achtereenvolgens het jaarverslag en jaarrekening 2012, het evaluatierapport 2007-2012 en het ondernemingsplan 2013-2018 aan bod. Deze werden unaniem goedgekeurd. Speciale aandacht ging ook uit naar de vernieuwing van het personeelsbeleid en de continue investeringen in nieuwe diensten en backoffice-applicaties.

Het eigen vermogen werd in de periode 2010-2012 voldoende aangesterkt en er werden voldoende kasmiddelen gecreëerd, om in 2013-2015 een doorgedreven investeringspolitiek in te zetten met het oog op een duurzame groei. Naar de toekomt toe wordt ook een stijging van het personeelsbestand verwacht om de groeiambities te kunnen waarmaken.

Het CIPAL-jaarverslag 2012 kan u hier raadplegen.