• home
  •  » nieuws
  •  » CIPAL-informatierondes voor lokale besturen

Informatierondes voor lokale overheden in Vlaanderen 

1 op 3 Vlaamse besturen groeit al mee. En u?

Met deze slogan heeft CIPAL de informatiecampagne naar de nieuwe colleges en ocmw-raden op gang getrapt. Talrijke kersverse beleidsvoerders, vooral van nieuwe besturen, kwamen opdagen. Het nieuwe samenwerkingsverband op het kruispunt van IT en adviesverlening leeft en mag rekenen op een groeiende interesse van de lokale overheden.

Naast een inkijk in het DNA van dit vernieuwd Vlaams samenwerkingsverband, werd ingegaan op concrete oplossingen voor een hedendaags personeelsbeleid. Tevens kwamen praktische voorbeelden aan bod van diensten die in de cloud worden aangeboden, samen met getuigenissen van eindgebruikers.

Als slot werpt CIPAL een blik op klantgerichte dienstverlening via de oplossingen van Intellistamp en Green Valley, welke beiden op heel wat belangstelling konden rekenen (lees hierover een ander artikel in de CIPAL nieuwsrubriek).

Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn, geeft CIPAL een korte samenvatting.

De dienstverlenende vereniging CIPAL zal voortaan enkel voor haar vennoten werken en zich focussen op IT-oplossingen en diensten die de dienstverlening van het bestuur aan de burger klantgerichter en efficiënter maken. CIPAL zit als het ware op het kruispunt van IT en adviesverlening. Een ideale mix, gezien besturen bij het implementeren van hun software tevens kunnen gebruik maken van de kennis van experten, die hen bijstaan bij het structureren en verbeteren van hun interne processen.

Alzo dienen de besturen geen beroep te doen op derden en krijgen ze een totale dienstverlening uit één hand.  Een goed voorbeeld is de implementatie van de BBC. Besturen die op het samenwerkingsverband beroep doen, kunnen zowel de software, als de adviesverlening via één partner betrekken, wat een hoop tijd en kosten bespaart. Hetzelfde kan gezegd worden voor de HR- adviesverlening, waarbij besturen naast de software, diverse diensten kunnen vinden, gaande van online assessments tot zelfs interim management of mobiele personeelsdiensten voor de tijdelijke ondersteuning van hun personeelsdiensten.

Wat kan CIPAL haar vennoten nu concreet bieden?

Zoals elke aandeelhouder, wordt een bestuur een stukje mede-eigenaar van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Deze organisatie dient daarbij ook bestuurd te worden. Hiervoor wordt een verdeling gemaakt, rekening houdend met het aantal vennoten, de geografische spreiding en de verkiezingsuitslagen, waarbij afgevaardigden zetelen in de raad van bestuur en het directiecomité. Elke vennoot heeft een afvaardiging in de algemene vergadering. Ze kunnen eveneens deelnemen aan het adviescomité. Om het samenwerkingsverband bestuurbaar te houden worden uit de groep van vennoten, 25 bestuurders gekozen en 3 leden met raadgevende stem. Het directiecomité bestaat uit 7 leden. Binnen de recent samengestelde raad van bestuur merken we een zeer groot aantal burgemeesters en schepenen, evenals twee ocmw-voorzitters, waardoor het dagdagelijks beleid binnen de lokale overheden zeer goed vertegenwoordigd is.

Op administratief vlak kunnen besturen rekenen op een vereenvoudiging van aanbestedingsprocedures die gangbaar zijn binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kunnen ze een beroep doen op de aankoopcentrale die einde van dit jaar ter beschikking zal komen van alle vennoten.

Op inhoudelijk vlak zit de dienstverlening van CIPAL verzameld bij de expertisecentra. Deze voorzien de besturen van de nodige adviezen, helpen de processen optimaliseren en verbeteren, en leveren ze ook de gepaste softwareoplossing, om alzo te komen tot een excellente dienstverlening aan de burgers.

De expertisecentra streven ernaar om hun kosten inzake investeringen in nieuwe software of in nieuwe gemeenschappelijke diensten zo maximaal mogelijk te spreiden. Daarom is het belangrijk dat de groep van vennoten toeneemt. Hoe meer besturen, hoe groter de spreidingskansen.

Besturen die vennoot worden, zijn echter niet verplicht hun diensten bij CIPAL te betrekken. Ze kunnen ervoor opteren hun software elders te betrekken en toch gebruik te maken van de gemeenschappelijke diensten of vice versa. Elk bestuur heeft er dus vooral baat bij om vennoot te worden, gezien de volledige keuzevrijheid.

De waarden zijn klant- en dienstgericht, innovatief en open, betrouwbaar en duurzaam, evenals resultaatgericht. Deze waarden werden toegelicht met een aantal getuigenissen.

Indien u wenst dat CIPAL de voordelen van het vennootschap komt toelichten, zijn wij graag bereid hierop in te gaan en kan u steeds een afspraak maken. Indien u geïnteresseerd bent in andere diensten, kan u dat ook meegeven.

Geef daarvoor een seintje aan Frank Prinsen, Marketing directeur (fp@cipal.be  -  014 576 411)

Laat ons samen groeien, samen oogsten, samen proeven.