IRIS communicatieplatform voor ondernemers en besturen in provincie Antwerpen gaat live

Burgemeester van Laakdal, Tine Gielis en gedeputeerde voor economie, Hedwig Caluwť

Geel, 25 juni 2013   -   Heldere, snelle en efficiënte communicatie tussen gemeenten en ondernemers is een must. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Ontbrekende en onvolledige contactinformatie van ondernemers leidt vaak tot een gebrekkig overzicht en bemoeilijkt de beleidsvorming voor lokale economie. Daarom werd het IRIS-project in het leven geroepen. IRIS richt zich tot alle gemeenten en ondernemers binnen de provincie Antwerpen.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie van de provincie Antwerpen, verduidelijkt de opzet van het project: “Het IRIS‐project omvat drie belangrijke pijlers. Ten eerste is er de uitwisseling van gegevens. Actuele bedrijfsgegevens zijn vaak niet of onvoldoende gekend bij gemeenten. Ten tweede bieden we de steden en gemeenten een uitstalraam om hun diensten voor ondernemers voor te stellen. Op die manier krijgen de ondernemers toegang tot diensten waarvan ze misschien niet eens wisten dat ze bestaan. Tot slot, is het IRIS‐platform een unieke kans voor (lokale) bedrijven om zich via de gemeentelijke website voor te stellen aan de inwoners en nieuwe klanten.”

Het hele project heeft ook enkel maar succes als zo veel mogelijk gemeenten en ondernemers op de kar springen. De gedeputeerde pleitte dan ook voor een bovengemeentelijke aanpak, zodat zoveel mogelijk steden en gemeenten helpen om het IRIS-project mee verder uit te bouwen.

Het IRIS-project stelt de ondernemers in staat om hun gegevens aan te vullen met lokaal relevante bedrijfsinformatie. Zij kunnen hierbij vertrekken vanuit de gegevens uit de verrijkte kruispuntbank voor ondernemingen (VKBO), de bedrijvendatabank voor officiële bedrijfsgegevens waarmee IRIS is gekoppeld.  Gemeenten op hun beurt kunnen deze informatie dan valideren en aanwenden voor een betere dienstverlening en communicatie met de lokale ondernemers.

Vanuit IRIS is eveneens een koppeling voorzien met de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) die door de gemeenten, indien gewenst, aangevuld kan worden. Op die manier krijgen ondernemers toegang tot tal van diensten die de lokale overheid hen kan aanbieden. Bedrijven en ondernemers kunnen op deze wijze bijvoorbeeld vergunningen aanvragen of subsidieverzoeken indienen. D.m.v. een e-loket beschikbaar op het IRIS platform kan deze communicatie elektronisch gebeuren. Daarmee kan IRIS tevens gezien worden als een uniek virtueel gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers.

Daarenboven biedt IRIS aan de ondernemer de mogelijkheid om zijn/haar bedrijf voor te stellen in een bedrijvengids die via de gemeentelijke website door de burger kan worden geraadpleegd.

Burgemeester Tine Gielis van Laakdal, de gemeente die als pilootbestuur fungeerde, verklaarde één en ander geleerd te hebben uit het project: “het IRIS-project is niet enkel een databank, maar is ook een communicatieplatform tussen de gemeente, de ondernemingen en de burgers. Dit is een echte meerwaarde. Voor de ondernemers is het een makkelijke manier om met de gemeente in contact te treden, voor burgers heeft het voordelen om op een eenvoudige wijze informatie terug te vinden over de bedrijven in de gemeente.

 Walter Schroons, voorzitter van de intercommunale CIPAL en schepen van stad Mechelen

De pilootfase van dit project werd inmiddels afgerond. Recent volgden de eerste veertien besturen reeds een opleiding bij CIPAL. Ook alle andere Antwerpse gemeenten kunnen in de toekomst nog aansluiten. Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en de ondersteuning door het provinciebestuur van Antwerpen en CIPAL DV kunnen besturen kosteloos tot IRIS toetreden.

Tot slot beklemtoonde Walter Schroons, voorzitter van de intercommunale CIPAL en schepen van stad Mechelen, dat besturen enthousiast reageren bij de kennismaking met wat IRIS te bieden heeft. In het huidige economische klimaat moeten de middelen die besturen inzetten om een nieuw project als IRIS te adopteren meer dan ooit optimaal kunnen renderen. De gemeentebesturen, de grotere besturen in het bijzonder, streven dan ook snel naar een diepe integratie van het IRIS-platform enerzijds en de eigen administratieve omgeving anderzijds. IRIS mag immers geen geïsoleerde laag “bovenop” zijn. Het is een toegangspoort voor verzekerde, kwaliteitsvolle informatiestromen tussen de ondernemer en zijn of haar gemeente die idealiter netjes aansluit op andere operationele oplossingen ter ondersteuning van de lokale fiscaliteit, de ruimtelijke ordening, de veiligheidsdiensten, e.d. ...

 Kijk ook hier naar de nieuwsreportage van RTV

 

Het IRIS project kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het Agentschap Ondernemen (Hermes-fonds), de Europese Gemeenschap (EFRO), de Provincie Antwerpen, Vlaanderen in Actie, KMO-IT en CIPAL. Bovendien verleenden  ook CORVE, VVSG, UNIZO, VOKA, V-ICT-OR en een aantal steden en gemeenten hun medewerking aan het welslagen van dit project.

Contactpersonen

Kurt Erauw, directeur strategische projecten,  CIPAL DV - 014 576 158

Ghislain Theuwissen, projectmanager, CIPAL DV - 014 576 132

Lotte Caers, Communicatiemedewerker gedeputeerde Ludwig Caluwé, provincie Antwerpen - 0479 861679