• home
  •  » nieuws
  •  » Staatssecretaris Hendrik Bogaert bezoekt CIPAL

Staatssecretaris Hendrik Bogaert bezoekt CIPAL

Nico Cras, directeur-generaal, samen met Hendrik Bogaert, Staatssecretaris

"CIPAL: knappe expertise in automatisatie van processen bij lokale overheden. Ook hogere overheid kan hieruit leren.Dat twitterde Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten, Hendrik Bogaert, op 19 juni 2013 tijdens zijn bezoek aan CIPAL in Geel.

 "Dat is meteen het mooiste compliment dat dhr. Bogaert ons kon geven", vertelt Nico Cras, directeur-generaal van de dienstverlenende vereniging CIPAL, die de Staatssecretaris aan de hand van praktische voorbeelden een overzicht gaf van hoe de CIPAL-oplossingen en -diensten de gemeente- en provinciebesturen, en ook hogere overheden, kunnen helpen om hun interne organisatie en dienstverlening aan de burger te verbeteren. Ook Ilse Daems, manager personeel&organisatie, CTO Hans Hulpiau en Jonathan Vanhees, verkoopsdirecteur CIPAL nv, waren van de partij.

Volgens de Staatssecretaris is een moderne en efficiënte overheid een economische must voor onze bedrijven. Daarom bezoekt hij, naast administraties, ook op regelmatige basis bedrijven om ter plaatse van de ondernemers en hun medewerkers te vernemen hoe de federale overheid nog efficiënter en bedrijfsvriendelijker kan werken. Tegelijk maakt hij kennis met de best practices uit de privé en doet hij op die manier inspiratie op voor de modernisering van de administratie.

Tijdens het CIPAL-bezoek kwamen diverse onderwerpen in verband met de modernisering van de openbare besturen aan bod: hoe IT kan helpen om efficiënter belastingen te innen en overheidsbeslissingen beter kan ondersteunen, hoe om te gaan met veranderingsprocessen in verband met personeel & organisatie, zoals de overgang van een pure anciëniteitsverloning naar één die ook prestaties in rekening neemt, hoe een “business intelligence”-omgeving de overheid kan helpen om gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen en hoe initiatieven als het IRIS-project de interactie tussen ondernemers en overheid kunnen verbeteren. 

Eén van de CIPAL-oplossingen werd trouwens meteen in de praktijk gebracht. De notulering van de vergadering gebeurde volledig papierloos, via de CIPAL notulenbeheeroplossing op tablet! 

Na afloop staken de deelnemers aan de vergadering hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Het is duidelijk dat een bundeling van krachten en kennis, zowel top-down (van de hogere overheid naar het lokale niveau) als bottom-up, noodzakelijk zijn om tot een versnelde en kostefficiënte uitrol van ICT en HR-projecten te komen.

Hendrik Bogaert zelf stuurde nog een tweede tweet de deur uit met een citaat van Barack Obama uit de CIPAL-presentatie: “We can no longer afford to sustain old ways when there are new and more efficient ways of getting the job done”.