• home
  •  » nieuws
  •  » OPZ Geel kiest voor Brocade-suite

OPZ Geel kiest voor Brocade-suite 

Voor de automatisering van haar archieven, erfgoedcollecties en bibliotheek gaat het OPZ van Geel in zee met CIPAL, dat er haar volledige  Brocade-suite zal implementeren.

OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum met een tweedelijnsopdracht. Zij bieden mensen met een psychiatrische problematiek en hun directe omgeving gespecialiseerde hulp op weg naar herstel.

 Meer informatie kan u bekomen bij Jef Gielen - 014 576 401 - jg@cipal.be.