Uitreiking biometrisch paspoort van start bij pilootbesturen 

Het project van opname van biometrische gegevens in de Belgische paspoorten gaat weldra van start in een aantal pilootgemeenten. De gunning, en dus de keuze van de leverancier van de apparatuur, is achter de rug. De uitrol kan weldra starten. CIPAL is verheugd te kunnen meewerken aan dit project, waardoor een nieuwe stap wordt gezet in het verminderen van misbruiken.

Na een proeffase bij een aantal piloten zullen ook alle andere gemeentebesturen van start kunnen gaan. De stad Turnhout is één van de geselecteerde pilootbesturen. De verwachtingen zijn dat de pilootfase in mei kan afgerond worden.

Apparatuur en software

Samen met andere lokale IT-bedrijven zal CIPAL instaan voor de implementatie en de opleiding in het gebruik van de nieuwe apparatuur en software. Deze apparatuur wordt aangeboden in een compacte en handige Bio Box, waarin alle onderdelen mooi verzameld worden. 

De toestellen bestaan uit:

  • een A6-scanner voor het inscannen van de pasfoto van de burger
  • een vingerafdruklezer
  • software om de handgeschreven handtekening van de burger op te nemen
  • een documentlezer voor de activatie van nieuwe kaarten.

Succesverhaal door samenwerking

Door de constructieve samenwerking tussen de FOD Buitenlandse zaken, de gemeente- en provinciebesturen en de lokale IT-partners is CIPAL ervan overtuigd dat dit project een succesverhaal zal worden.

Voor meer informatie over het project rond biometrische paspoorten kan u terecht bij uw relatiebeheerder of bij  info@cipal.be.