Studiedag: 'Wat met privacy en informatieveiligheid in lokale besturen?'

Lokale besturen komen voortdurend in aanraking met persoonsgegevens. De bescherming in ruime zin van deze persoonsgegevens wordt steeds meer wettelijk geregeld. Zowel de federale en Vlaamse als de Europese wetgever nemen initiatieven. Daarnaast is de burger zich meer bewust van zijn eigen privacy en het belang van informatieveiligheid. Voorbeelden van ‘wanneer het mis gaat met privacy en informatieveiligheid binnen een lokaal bestuur’, halen geregeld de pers.

Lokale besturen verwerken persoonsgegevens. Hierdoor zijn verschillende wettelijke verplichtingen van toepassing. Zo moeten lokale besturen een veiligheidsconsulent aanstellen en beschikken over een veiligheidsplan. Zo heeft een gemeente wel, maar een AGB niet, automatisch toegang tot het rijksregister. De toenemende informatisering van de lokale besturen, met ook de aantrekkelijke mogelijkheden van cloudcomputing, brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en vragen rond verantwoordelijkheid.

Wat zijn de aandachtspunten bij privacy en informatieveiligheid bij lokale besturen? Wat moeten besturen ondernemen? Wanneer zijn de persoonsgegevens van uw burgers veilig, wat mag en wat mag niet?


Sprekers 

 • Willem Debeuckelaere, voorzitter Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - spreekt over de rol van de VTC en de Commissie en de aandachtspunten die van belang zijn voor het lokale bestuur.
   
 • Liesbeth Linten, stafmedewerker beleidsplanning  van de stad Genk, presenteert de wijze waarop hoe de stad omgaat met de verplichtingen op vlak van privacy en informatieveiligheid.
   
 • Bavo Van den Heuvel en Peter Berghmans, security consultants bij het Data Protection Institute, bekijken samen met u drie concrete casussen waarmee een lokaal bestuur geconfronteerd wordt. Dataopslag in de cloud, gebruik van drones en Ipads met mobiele app locatiebepaling, komen aan bod.
   
 • Lize Hermans, VVSG-projectmedewerker Kruispuntbank en secretaris van de VVSG-werkgroep Informatieveiligheidsconsulenten, sluit de dag af.

Voor wie? 

 • Stads-, gemeente- en ocmw-secretarissen
 • ICT-professionals
 • Informatieveiligheidsspecialisten/consulenten

Programma 

 • 13.30 uur: onthaal
 • 14.00 uur: Inleiding door Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef Bestuurszaken bij de minister van Binnenlands Bestuur
 • 14.15 uur: Bavo Van den Heuvel en Peter Berghmans, security consultants, Data Protection Institute
 • 14.30 uur: Liesbeth Linten, stafmedewerker beleidsplanning, stad Genk
 • 15.00 uur: pauze
 • 15.30 uur: Willem Debeuckelaere, voorzitter Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • 15.50 uur: Bavo Van den Heuvel en Peter Berghmans, security consultants, Data Protection Institute
 • 16.20 uur: afronding door Lize Hermans, VVSG-stafmedewerker en secretaris werkgroep Informatieveiligheidsconsulenten
 • 16.35 uur: netwerkmoment & receptie

Tijdens tussenmomenten kunt u in de kennishoek terecht bij experten voor meer informatie over allerlei aspecten van privacy en informatieveiligheid bij lokale besturen.

INSCHRIJVEN & PRAKTISCHE INFO 

Inschrijving
Schrijf nu in via  http://congrescentrum.vvsg.be/. Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 3 juni 2014

Waar en wanneer
Dinsdag 10 juni 2014 in het Radisson Blu hotel Antwerpen, Koningin Astriplein 7, 2018 Antwerpen

Prijs
90 euro voor deelnemers van Cipal-vennoten en VVSG-leden
150 euro voor andere organisaties
Inbegrepen broodjeslunch en receptie

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 3 juni 2014. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Betaling
U betaalt na ontvangst van factuur. De facturatie voor deze studiedag verloopt via de VVSG.

Info inhoudelijk

Lize Hermans, VVSG-stafmedewerker en secretaris werkgroep Informatieveiligheidsconsulenten (Lize.hermans@vvsg.be , 02 211 56 49)

Karen Verwimp, bedrijfsjurist (karen.verwimp@cipal.be,  014 576 476)

 

Deze studiedag is een initiatief van Cipal Institute vzw in samenwerking met VVSG